manpower logo
Job Seekers Apply : Resume
Click
Short Form
Click
Employers Interested Service
Click
Knowledges

อาชีพดาวรุ่งสายงาน IT รับกระแสไทยแลนด์ 4.0

อาชีพดาวรุ่งสายงาน IT รับกระแสไทยแลนด์ 4.0
อาชีพดาวรุ่งสายงาน IT รับกระแสไทยแลนด์ 4.0

การเข้ามาของไทยแลนด์ 4.0 ทำให้หลายองค์กรต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ หนึ่งในนั้นคือการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ภายในองค์กร กลุ่มสายงาน IT จึงกลายเป็นกลุ่มคนที่มีความต้องการสูงในตลาดแรงงาน

1. Software / Application Developers ความต้องการในการผลิตซอฟท์แวร์หรือแอปพลิเคชั่นยังมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหลายองค์กรมีการใช้งานของซอฟท์แวร์หรือแอปพลิเคชันเฉพาะทางมากขึ้น คนกลุ่มนี้จึงเป็นที่ต้องการของหลายๆ บริษัท 

2. Database & Analysis เมื่อกลุ่มคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีจำนวนมากขึ้น ข้อมูลที่มีก็ย่อมมากขึ้นเป็นธรรมดา กลุ่มคนที่ทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน คนที่ทำงานด้านนี้จำเป็นต้องมีความสามารถในการจัดการ วิเคราะห์ และใช้งานได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการขององค์กร

3. Cloud Architectures การเติบโตของระบบ Cloud ในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มในการเติบโตขึ้นอย่างมากในรอบปีที่ผ่านมา หลายองค์กรเริ่มนำ Cloud เข้ามาประยุกต์ใช้กันมากขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่จะเริ่มต้นงานในสายนี้ ซึ่งในอนาคต Cloud Architectures อาจจะมีบทบาทสำคัญภายในองค์กร เพราะการเข้ามาของระบบนี้จะช่วยเข้ามาทดแทนในหลากหลายสายอาชีพ ทำให้บริษัทลดต้นทุนในการจ้างพนักงานไปได้มาก

4. IT Business Analysis อาชีพลูกผสมระหว่างนักธุรกิจ และนักวิเคราะห์ระบบ IT ถือว่าเป็นอีกอาชีพที่มีความต้องการสูงมาก เพราะตอบโจทย์ทั้งการวิเคราะห์และการบริหารเข้าด้วยกัน ในหลายองค์กรจะวางตำแหน่งของอาชีพไว้ในระดับผู้บริหารเนื่องจากมีความรับผิดชอบที่ค่อนข้างมาก ทำให้อาชีพนี้มีฐานเงินเดือนที่ค่อนข้างสูงเช่นกัน

5. E-Commerce ยังคงเป็นสายงานที่ยังคงมีความต้องการในตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาซื้อสิ่งอุปโภค บริโภคผ่านช่องทางการค้าออนไลน์มากขึ้น รวมไปถึงการมาของการใช้งาน E-Payment ที่
ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย การใช้งานบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้าน E-Commerce จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

6. Cybersecurity Professionals จากหลายเหตุการณ์ที่มีผู้ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีไปในทางที่ผิด เช่น การเข้าไปค้นระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ อย่างผิดกฏหมาย หรือการใช้กลโกงในการหลอกลวงผู้อื่น ทำให้ทางองค์กรเองจำเป็นต้องมีระบบการป้องกันที่รัดกุมมากชึ้น สายนี้นี้จึงมีความต้องการสูงในปัจจุบัน

7. Infrastructure ความต้องการผู้ที่มาวางโครงสร้างพื้นฐานระบบ IT ภายในองค์กรยังมีความต้องการสูงมาก โดยเฉพาะในด้านระบบเครือข่าย สายงานนี้จึงเป็นที่ต้องการอย่างไม่ขาดสาย ยิ่งถ้ามีทักษะในด้านการวิเคราะห์ หรือ Infrastructure Analysis เพิ่มเข้ามาด้วยจะทำให้ได้เปรียบมากยิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่าสายงานอาชีพ IT มีความเปลี่ยนมาแปลงอยู่ตลอดมา ดังนั้นคน IT จำเป็นต้องหมั่นอัปเดทเทรนด์ ศึกษาหาความรู้ รวมไปถึงหาเทคนิคใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการทำงาน หากเราสามารถทำได้เราก็จะสามารถทำงานได้หลากหลายและเป็นที่ต้องการตัวในหลายๆ องค์กร 
Top
Client Contact

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ การสรรหาพนักงาน สามารถติดต่อได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ โทร 0 2634 7291 หรือกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลจากทางท่านแล้วจะ รีบดำเนินการติดต่อกลับทันที ขอบพระคุณที่ติดต่อ ทางทีมงาน ManpowerGroup