manpower logo

พนักงานขับรถผู้บริหาร

Location: Rayong
Salary:  13K 5,000
•    อายุ 28-45 ปี
•    จบชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป
•    ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในงานขับรถให้กับผู้บริหาร ลูกค้า หรือพนักงาน
•    มีความชำนาญเส้นทางกทม. ชลบุรี ระยอง
•    สามารถพักที่ศรีราชาและกทม.ได้
•    มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
•    มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล


Top
Client Contact

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ การสรรหาพนักงาน สามารถติดต่อได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ โทร 0 2634 7291 หรือกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลจากทางท่านแล้วจะ รีบดำเนินการติดต่อกลับทันที ขอบพระคุณที่ติดต่อ ทางทีมงาน ManpowerGroup