Blank

News18

กลยุทธ์พิชิตใจลูกน้องยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น

กลยุทธ์พิชิตใจลูกน้องยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปแนะนำกลยุทธ์พิชิตใจลูกน้องยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น

ด้วยเทคนิคการให้ 5 ประการ ได้แก่ การให้โอกาส ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่ง เพราะหากเราไม่ให้โอกาสคน เราจะไม่สามารถเข้าถึงศักยภาพของบุคคลนั้นได้เลย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี ระบบที่ทำให้ลูกน้องกล้าคิด ลองทำมากขึ้น

     การให้ใจกับลูกน้องด้วยการร่วมหัวจมท้ายไปไหนไปกัน ทำไหนทำกัน เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งความเคารพจากผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในใจของผู้ร่วมงาน

     การให้อภัย ในการทำงานย่อมมีข้อผิดพลาดเสมอ ต้องพร้อมอภัยในความผิดพลาด หาทางป้องกันแก้ไขข้อบกพร่อง ชี้แนะทางที่ถูกต้องแก่เขาอันจะต่อให้เกิดผลดีในการปฏิบัติหน้าที่ และภาพรวมที่ดีขององค์กรต่อไป

     การสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองในที่ทำงาน เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง การให้ความเป็นกันเองกับลูกน้อง ฌป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้ดีขึ้น เพราะงานทุกงานท่ามกลางยุคเปลี่ยนผ่านย่อมมีความกดดัน เราควรสร้างบรรยากาศในการทำงานให้อบอุ่น พร้อมให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางที่ดีที่ถูกต้องเพื่อให้ลูกน้องเข้าถึงได้ง่าย

     การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน การให้โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ผู้ให้จะได้รับคืนมา การคิดถึงผู้รับมากกว่าผู้ให้ก่อนเสมอ การให้แบบนี้จะเป้นการแสดงตัวตนและภาวะการเป็นผู้นำยุคดิจิทัลขององค์กรนั้นๆ อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

เพียงเปิดใจรับความแตกต่างโดยไม่เอาความชอบส่วนตัวมาเป็น บรรทัดฐานในการชี้วัดคุณค่าของคน เท่านี้ก็จะได้ความร่วมมือในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างไม่ยากและบรรลุผลสำเร็จ


ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

****************************************************************************************************
เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย
แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด 
ติดต่อฝ่ายการตลาด: 
แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย
โทร. 02-634-7291
อีเมล : recruitmentthailand@manpower.th.com
www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agencyจบใหม่เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน