Blank

Activity 32

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เผยกลยุทธ์มิติใหม่ในการเดินหน้ารุกตลาดแรงงานเทรนด์ใหม่ในประเทศไทย การพัฒนานวัตกรรมแรงงานแบบครบวงจร สนองนโยบาย เดินหน้ารับมือ Thailand 4.0