Blank

Corporate Social Responsibility 15

เพิ่มความมั่นใจก่อนลงสนามการทำงานให้กับน้องๆ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เพิ่มความมั่นใจก่อนลงสนามการทำงานให้กับน้องๆคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

แมนพาวเวอร์ยกทัพเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามแห่งการทำงาน เพื่อให้สามารถพิชิตการทำงานในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างมั่นใจให้กับชาวหอการค้าไทย

เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคต


สมัครงาน, บริษัทจัดหางานRecruitment, Recruitment Agency