Blank

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์

316cd8a6

เราเป็นใคร

แมนพาวเวอร์เป็นส่วนหนึ่งของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในธุรกิจจัดหางาน
ในแต่ละวันทั่วโลกมีคนหลายแสนคนไปทำงานเพราะแมนพาวเวอร์ และอีกหลายแสนบริษัทก้าวหน้าเพราะพนักงานที่เราสรรหาให้

​เรามีสำนักงานใน 75 ประเทศทั่วโลก และมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 70 ปี แมนพาวเวอร์เป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจการจัดหาพนักงานทั้งประจำและชั่วคราว เราช่วยองค์กรทุกขนาดในการสรรหาว่าจ้างพนักงานแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน

ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของเราเกี่ยวกับทิศทางด้านแรงงาน และผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถสูงจำนวนมาก แมนพาวเวอร์จึงสามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการ – รวดเร็วกว่าและให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีกว่า

D2bfb7d4

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป

ManpowerGroup® (NYSE: MAN) เป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจการให้บริการการจ้างงานที่ช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวให้ทันกับโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการสรรหา, การประเมิน, การพัฒนาและการบริหารจัดการคนเก่งที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ เราพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาใหม่ๆ เพื่อองค์กรหลายแสนแห่งในแต่ละปีจัดหาคนงานที่มีทักษะสูงให้แก่องค์กรดังกล่าว และในขณะเดียวกันก็หางานที่เหมาะสมและยั่งยืนให้กับคนนับล้านๆในทุกอุตสาหกรรมและทักษะ

แบรนด์ในเครือของเราทั้ง Manpower, Experis และ Talent Solutions ช่วยสร้างมูลค่ามหาศาลให้ลูกค้าในกว่า 75 ประเทศทั่วโลก และเราทำเช่นนี้มากว่า 70 ปีแล้ว ในปี พ.ศ. 2562 แมนพาวเวอร์กรุ๊ปได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าชื่นชมที่สุดจากการจัดอันดับของ Fortune เป็นปีที่ 17 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันบทบาทของเราในฐานะแบรนด์ที่ได้รับความเชื่อถือและชื่นชมมากที่สุดในอุตสาหกรรมจัดหางาน

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

ถูกจัดตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม ปี 1998 ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และเป็นบริษัทจัดหางานสาขาของแมนพาวเวอร์เราให้บริการจัดหางานด้านการธนาคารและการเงิน, บริการสำนักงาน, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมศาสตร์ด้านเทคนิค และอีกมากมาย ซึ่งสามารถแบ่งการให้บริการออกเป็นสามประเภทคือ

 • ประเภทงานประจำ

 • ประเภทงานชั่วคราว

 • ประเภทงานสัญญาจ้าง

วิสัยทัศน์ & ค่านิยม

วิสัยทัศน์ของเรา คือ การเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์และส่งมอบแนวทางแก้ไขปัญหาใหม่ๆในการจัดหางานและให้บริการ เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราเป็นผู้ชนะในโลกแห่งการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

 • Ad78dddd

  คน

  เราให้ความสำคัญกับคนและบทบาทของการทำงานในชีวิตของพวกเขา เราให้ความเคารพทุกคน ในฐานะปัจเจกชน, ไว้ใจพวกเขา, สนับสนุนพวกเขา และช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัว

  เราช่วยให้หลายๆคนพัฒนาอาชีพของพวกเขาผ่านการวางแผน, การทำงาน, การเป็นพี่เลี้ยง และการฝึกอบรม เราตระหนักดีว่าทุกคน ไม่ว่าจะพนักงานของเรา, ลูกค้าของเรา และผู้สมัครของเรา ล้วนแต่เป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จของเรา เราส่งเสริมและให้รางวัลทุกความสำเร็จ

 • Ca935319

  ความรู้

  เราแบ่งปันความรู้, ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของเรา เพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญในตอนนี้ และจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในโลกแห่งการทำงาน – และรู้ว่าจะรับมืออย่างไรให้ดีที่สุด

  เราใส่ใจในข้อมูลนี้และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์, ผลิตภัณฑ์ และการบริการของเรา

 • 5b6cb155

  นวัตกรรม

  ด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับโลกแห่งการทำงาน
  เราจึงพยายามอย่างเต็มที่ในการพัฒนา และรับเอาวิธีปฏิบัติที่ดีทั่วโลกมาใช้ เราเป็นผู้นำในโลกแห่งการทำงาน เรากล้าที่จะทดลองนวัตกรรมใหม่ๆ บุกเบิกและเปลี่ยนแปลง เราไม่เคยยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เราท้าทายแบบแผนเดิมๆอยู่เสมอเพื่อค้นหาหนทางใหม่ๆ และดีกว่าในการทำสิ่งต่างๆ เรามีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการและความรวดเร็ว ในการตอบสนอง – เราพร้อมที่จะเสี่ยง และตระหนักว่าเราไม่มีทางประสบความสำเร็จตลอดเวลา แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่เคยทำให้ลูกค้าของเราตกอยู่ท่ามกลางความเสี่ยง

Banner Default Image

การบริการของเรา

ไม่ว่าการแก้ปัญหาเหล่านี้จะต้องใช้ในรูปแบบใด – การสรรหางานระดับผู้บริหาร, การสรรหาพนักงานประจำ, พนักงานชั่วคราวและพนักงานตามสัญญาจ้าง, การจัดจ้างงานจากภายนอก, บริการรับทำเงินเดือนพนักงาน, วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน, การเปลี่ยนสายงานและการจัดหางานใหม่ หรือบริการที่เกี่ยวกับธุรกิจของประเทศญี่ปุ่น - เราจัดหาและเข้าถึงผู้ที่มีความสามารถ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมได้อย่างรวดเร็วและมีวิธีการที่ดีกว่า เพื่อจับคู่ผู้สมัครและผู้ร่วมงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีกว่าเดิม