มากกว่า 3 ปี ที่ผ่านมา -

ได้รับการยอมรับว่าเป็นนายจ้างชั้นนำด้านความเท่าเทียมของ LGBTQ ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

Recognized Since 2012 With The Highest Ratings For Ethical Social And Environmental Sustainability

​​Recognized since 2012 with the highest ratings for ethical, social and environmental sustainability