manpower logo
Knowledges

เทคนิคสร้างเสริมประสบการณ์สู่การเป็นผู้จัดการยุค Millennial

เทคนิคสร้างเสริมประสบการณ์สู่การเป็นผู้จัดการยุค Millennial
เทคนิคสร้างเสริมประสบการณ์สู่การเป็นผู้จัดการยุค Millennial

          ปัจจุบันคนกลุ่ม Millennial หลายคนได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้จัดการ บางคนเป็นพนักงานที่มีผลงานดี แต่เมื่อขึ้นเป็นผู้จัดการกลับกลายเป็นผู้จัดการที่ไม่ประสบความสำเร็จ จึงขอแนะนำ 8 เทคนิคสร้างเสริมประสบการณ์สู่การเป็นผู้จัดการยุค Millennial ให้ประสบความสำเร็จ ดังนี้

          1. สร้างทีมงานมืออาชีพ – จะเป็นทีมงานที่ประสบความสำเร็จได้ ในฐานะผู้จัดการ คุณจะแสดงศักยภาพของคุณได้มากเพียงได้ ส่วนหนึ่งก็มาจากความสามารถของลูกน้องในทีมของคุณด้วย คุณจึงต้องเลือกสรรคนที่เหมาะสมมาร่วมทีม และสร้างเป้าหมายเดียวกัน
          2. มีความเป็นผู้นำ - แน่นอนว่าการเป็นผู้จัดการนั้น คุณจะต้องมีความเป็นผู้นำที่ดี สามารถบอกได้ว่าตนเองต้องการอะไร และคนอื่นหรือลูกน้องในทีมต้องทำอะไร คุณจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกน้องในทีม และนำทีมทำงานอย่างมีจุดหมายและดำเนินไปอย่างมีแบบแผน
          3. ให้เกียรติผู้อื่นในทีม – ถึงคุณจะได้ขึ้นมาอยู่ในระดับหัวหน้างาน ไม่ว่าจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าคุณคุณก็ต้อง ให้เกียรติผู้อื่นในทีม รวมถึงเปิดใจยอมรับความคิดเห็น หรือความคิดใหม่ๆของทีมหรือลูกน้องของคุณ โดยไม่เห็นแก่พวกพ้อง ถ้าเราทำงานโดยไม่ให้เกียรติผู้อื่น ผู้อื่นก็จะไม่ให้เกียรติเราเช่นกัน
          4. สร้างแรงจูงใจให้คนในทีม – คุณจะต้องหาให้ได้ว่า อะไรเป็นแรงจูงใจสำคัญสำหรับคนในทีมของคุณ และใช้สิ่งนั้นกระตุ้นการทำงานของเขา ไม่ว่าจะเป็น คำชื่นชม ของรางวัล หรือการยอมรับ แม้แต่การลงโทษ ก็เป็นสิ่งกระตุ้นได้เช่นกัน 
          5. บริหารเวลาให้ดี – เวลาเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือของทีม คุณต้องสามารถจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของแต่ละงานให้ได้ และสามารถแจกแจงให้กับลูกทีมของคุณ เพื่อที่ให้ทุกคนช่วยทำงานในทุกๆชิ้นออกมาสำเร็จทันเวลาอย่างมีคุณภาพ
          6. กล้าเผชิญกับปัญหา – เมื่อทำงานหลายๆคน บางครั้งคุณอาจต้องเผชิญกับความขัดแย้งของลูกน้องในทีมบ้าง หรือแม้แต่กับตัวคุณเอง คุณควรกล้าที่เผชิญหน้ากับปัญหา ตั้งสติ และค่อยๆแก้ปัญหานั้นๆ อย่าเพิกเฉยเพราะจะยิ่งทำให้ปัญหาบานปลายมากขึ้น และอาจถึงขั้นแตกหักในที่สุด
          7. พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ – เราต้องค้นหาตัวเราก่อนว่าเรามีจุดเด่นอะไร และมีจุดอ่อนตรงไหน และเริ่มพัฒนาจากสิ่งที่จำเป็นหรือจุดอ่อนของเราก่อน รวมถึงพัฒนานวัตกรรมหรือการคิดค้นบุกเบิกสิ่งๆใหม่ๆที่สามารถนำมาใช้กับงานให้ดียิ่งๆขึ้นไป
          8. วางตัวเป็นหัวหน้าที่ดี – คุณจะต้องให้ความเข้าใจ และความเอกใจใส่ในลูกน้องของคุณ เพราะหากมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ลูกน้องก็จะเกิดความรู้สึกเต็มใจทั้งการทำงาน การช่วยเหลือ ให้กับคุณและองค์กรอย่างเต็มความสามารถ

          หากเราอยากเป็นผู้จัดการที่ดีและได้รับการยอมรับจากลูกทีมและคนอื่นๆ เราจะต้องมุ่งมั่นเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ ทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารให้สอดคล้องกับทีมงานยุคดิจิตัล  การจะได้ใจลูกน้องก็เป็นเรื่องสำคัญ  หากคุณนำเทคนิคทั้ง 8 ข้อไปปรับใช้อย่างสม่ำเสมอ เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถเป็นผู้จัดการผู้จัดการยุค Millennial ที่ดียิ่งๆขึ้นไป และนำพาทีมของคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอน


Top
Client Contact

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ การสรรหาพนักงาน สามารถติดต่อได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ โทร 0 2634 7291 หรือกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลจากทางท่านแล้วจะ รีบดำเนินการติดต่อกลับทันที ขอบพระคุณที่ติดต่อ ทางทีมงาน ManpowerGroup