manpower logo
News

เทคนิคการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

เทคนิคการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

ข่าว แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 82 ประเทศทั่วโลก

 

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ได้พูดถึงเทคนิคการประชุมที่มีประสิทธิภาพ การประชุม ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงาน การประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาร่วมปรึกษาหารือกัน เพื่อร่วมกันคิดอย่างมีวัตถุประสงค์ มีระเบียบวิธี มีการกำหนดเวลา และติดตามผล ซึ่งการประชุมงานก็มีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ประชุมวางแผนประจำปี ประชุมเพื่อแจ้งข่าวสาร ประชุมเพื่อขอความคิดเห็น ประชุมเพื่อหาทางแก้ไขเมื่อมีปัญหา เป็นต้น ซึ่งการทำงานให้ราบรื่นและประสบความสำเร็จได้ดีนั้น ย่อมเริ่มมาจากการประชุมที่ดีและมีประสทิธิภาพ ซึ่งมีเทคนิคดังนี้

1.       เตรียมตัวให้ดีก่อนเข้าประชุม ทุกคนควรทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประชุม และทราบประเด็นหัวข้อต่างๆ ควรกำหนดวาระการประชุมให้ชัดเจน แนะนำว่าให้จัดประเด็นสำคัญไว้ลำดับต้นๆ เพราะอาจต้องใช้เวลานานในการปรึกษากัน รวมถึงเตรียมข้อมูลในส่วนของตนเองที่จำเป็นต้องใช้ในการประชุม เพื่อช่วยให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น และประหยัดเวลา

2.       วางบทบาทผู้ร่วมประชุมอย่างเหมาะสม ซึ่งหมายถึงตำแหน่งและหน้าที่แต่ละส่วนในที่ประชุม เพื่อช่วยให้กระประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

·         ประธาน เป็นผู้ระบุประเด็น กระตุ้นให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น รวมถึงเป็นผู้ตัดสินใจหรือสรุปการประชุมนั้นๆ

·         เลขานุการ เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยต่างๆ เช่น เอกสาร จัดเตรียมสถานที่ จดบันทึกการประชุม

·         ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ร่วมปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็น และพร้อมจะนำมติของที่ประชุมไปปฏิบัติงานต่อไป

3.       ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการประชุมอย่างเคร่งครัด เริ่มจากการมาตรงต่อเวลา พูดคุยตรงประเด่น ไม่ชวนคุยยืดเยื้อ แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ควรใช้อุปกรณ์สื่อสารเฉพาะที่จำเป็น ให้เกียรติผู้พูดอย่างมีมารยาท

4.       จดบันทึกการประชุม ควรจะมีหนึ่งคนที่จดบันทึกการประชุมโดยละเอียด อาจจะเป็นเลขานุการ หรือใครที่สามารถจดได้อย่างเข้าใจและมีระเบียบ ผู้ร่วมประชุมท่านอื่นจะไม่ต้องพะวงสิ่งต่างๆ และมีสมาธิกับการประชุมอยู่เสมอ

5.       มีสรุปทุกครั้งก่อนปิดการประชุม ผู้ร่วมประชุมทุกท่านจะต้องได้รับมติที่สรุปในวาระต่างๆในที่ประชุมทุกครั้ง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันไม่เกิดความเข้าใจผิดในภายหลัง

6.       ดำเนินการทำงานตามที่วางแผนในที่ประชุม จากการประชุมทุกครั้ง อาจมีการแบ่งงาน หรือได้รับการมอบหมายความรับผิดชอบมาให้ เราก็ปฏิบัติตาม และรวบรวมข้อมูลหรือสิ่งที่ได้ทำไปแล้วเก็บไปเพื่อนำไปนำเสนอในการประชุมครั้งต่อๆไป

7.       มีการติดตามผล การวางแผนในที่ประชุมจะไม่ประสบความสำเร็จได้เลยหากไม่มีการติดตามผล หลังจากมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบไปแล้ว จะต้องมีคนติดตามว่างานนั้นๆดำเนินไปถึงไหน และอยู่ในกรอบเวลาที่ตั้งไว้หรือไม่

การประชุมจะราบรื่นไปด้วยดีถ้าทุกคนมีการเตรียมตัว รักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และการเตรียมตัวที่ดี บวกกับคนทำงานที่มีประสิทธิภาพ ย่อมจะนำไปสู่งานที่จะประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพ

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

*****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้างการประเมินผลและการคัดเลือกพนักงานการฝึกอบรมการช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด 

ติดต่อฝ่ายการตลาด: 

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-634-7291

อีเมล : recruitmentthailand@manpower.th.com

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agencyเทคนิคการประชุม ที่มีประสิทธิภาพ

Top
Client Contact

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ การสรรหาพนักงาน สามารถติดต่อได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ โทร 0 2634 7291 หรือกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลจากทางท่านแล้วจะ รีบดำเนินการติดต่อกลับทันที ขอบพระคุณที่ติดต่อ ทางทีมงาน ManpowerGroup