manpower logo
Knowledges

องค์ประกอบสำคัญในการเขียน Resume ตอนที่ 1

องค์ประกอบสำคัญในการเขียน Resume ตอนที่ 1 Download  

องค์ประกอบสำคัญในการเขียนResume ตอนที่ 1

          เรซูเม่เป็นหนึ่งเครื่องมือสำคัญสำหรับคนที่กำลังหางาน เพราะเรซูเม่ เป็นสิ่งที่จะบ่งบอกให้นายจ้างทราบว่า คุณมีความสนใจต่องานในตำแหน่งนั้น และคุณสมบัติของคุณตรงกับสิ่งที่องค์กรกำลังมองหาหรือไม่ พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ เรซูเม่ก็เหมือนกับสิ่งที่จะบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้สมัคร เพราะองค์กรสามารถมองความเป็นตัวคุณได้จากประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน 

          องค์ประกอบหลักๆของเรซูเม่จะประกอบด้วย

          1. ประวัติส่วนตัวส่วนนี้ วางอยู่บนสุดมีรายละเอียดของซึ่งจะประกอบไปด้วย ชื่อ ที่อยู่, เบอร์มือถือ, เบอร์บ้าน, อีเมล์, รูปถ่ายปัจจุบัน และ ฟอนต์ที่ใช้อาจจะใหญ่กว่าส่วนอื่นๆในเรซูเม่ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน หลายๆครั้งที่พบว่า น้องๆที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือเพิ่งสำเร็จการศึกษา หรือบางครั้งแม้กระทั่งคนที่มีประสบการณ์ทำงานแล้ว ก็ยังใช้รูปถ่ายที่ไม่เหมาะกับการสมัครงาน เช่น ใช้ภาพจากเฟสบุ๊ค แต่งกายไม่เรียบร้อย ใช้ภาพหมู่  ภาพจากระยะไกล ภาพเต็มตัว ภาพที่ไม่คมชัด ภาพที่มีขนาดเล็กจนเกินไป ภาพที่มีผมปิดหน้า รูปถ่ายถือว่าเป็นหน้าต่างที่เปิดให้ฝ่ายบุคคลที่อ่านเรซูเม่ คาดเดาลักษณะและบุคลิกของผู้สมัคร ดังนั้น ขอให้เลือกภาพที่มีความคมชัด เป็นภาพที่เห็นหน้าผู้สมัครชัดเจนจากศรีษะถึงอก ขนาดของรูปถ่ายประมาณ 2 นิ้ว สำหรับอีเมล์ที่ควรใช้ จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลผู้สมัครเท่านั้น  เช่น weerawan.sompol@gmail.comไม่ควรใช้อีเมล์ที่ผู้อ่านเรซูเม่ จำยาก หรือมองในแง่ลบ

         2. ประวัติการศึกษาให้เริ่มจากการศึกษาสูงสุดลงไป โดยเรียงตามปีที่จบการศึกษาล่าสุด ซึ่งจะประกอบไปด้วย ระบุชื่อของสถาบัน, คณะและสาขาที่จบการศึกษา,สามารถใส่GPAลงไปได้, หากมีการเรียนปริญญาโทหรือปริญญาตรีมากกว่าหนึ่งสถาบัน ให้เริ่มด้วยปี ตามด้วยสถาบันที่จบสูงสุดไว้เป็นอันดับแรกต่อด้วยสถาบันถัดมา

         3. ประสบการณ์การทำงาน โดยให้เรียงลำดับจากบริษัทที่ทำงานล่าสุด ถอยไปจนถึง บริษัทที่ทำงานที่สุดท้าย สำหรับผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทำงานมานานประมาณสิบถึงยี่สิบปี หากใส่รายละเอียดครบทุกที่อาจจะมีเนื้อหาแน่นจนเกินไป ให้เลือกเฉพาะ ตำแหน่งที่สำคัญและตรงกับงานที่กำลังสมัครมากที่สุด ส่วนที่ไม่สำคัญ ให้ลดข้อมูลตรงนี้บ้างก็ได้, ในตำแหน่งที่เคยทำงานมา ให้ระบุตำแหน่ง ความรับผิดชอบ รายละเอียดงานโดยย่อ หากต้องการที่จะใส่ข้อมูลเกี่ยวกับริษัทที่ทำไว้ด้วย เช่น บริษัทประกอบธุรกิจทางด้านไหน  สถานที่ทำงานหรือโรงงานตั้งอยู่ที่ไหน มีพนักงานจำนวนเท่าไหร่ก็ได้, การใช้ตัวเลขในประสบการณ์ทำงานช่วยให้ผู้อ่านเรซูเม่เห็นภาพได้ชัดเจนถึงความรับผิดชอบ เช่น หากอยู่ในฝ่ายที่ต้องดูแลยอดขาย ควรยกตัวอย่างถึงเป้าหมายหรือยอดขายต่อปี จำนวนพนักงานในสังกัด จำนวนลูกค้าที่ต้องดูแล และหากน้องๆยังไม่เคยมีประสบการณ์ทำงาน ให้ใส่ประวัติการฝึกงาน หรือการทำงานอื่นๆได้

         4.ทักษะที่ระบุในเรซูเม่ จะต้องเป็นทักษะที่สามารถใช้งานได้จริง สิ่งที่ควรระบุไว้ในส่วนทักษะคือ ภาษาต่างประเทศ เช่น ดีมาก ดีพอใช้, คอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมอะไรได้ชำนาญบ้าง,โปรแกรมเฉพาะทาง เช่น โปรแกรมทางด้านบัญชี วิศวะ ดีไซน์ หรือโปรแกรมอื่นๆ ,คอร์สที่ได้รับอบรมมา รวมทั้งประกาศนียบัตรต่างๆที่เชื่อมโยงกับวิชาชีพ

Top
Client Contact

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ การสรรหาพนักงาน สามารถติดต่อได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ โทร 0 2634 7291 หรือกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลจากทางท่านแล้วจะ รีบดำเนินการติดต่อกลับทันที ขอบพระคุณที่ติดต่อ ทางทีมงาน ManpowerGroup