manpower logo
Knowledges

ก่อนตอบรับทำงาน ผู้สมัครต้องพิจารณาอะไรบ้าง

ก่อนตอบรับทำงาน ผู้สมัครต้องพิจารณาอะไรบ้าง
ก่อนตอบรับทำงาน ผู้สมัครต้องพิจารณาอะไรบ้าง

      ในโลกการแข่งขัน มนุษย์เงินเดือน คงไม่ปรารถนาอะไรไปมากกว่า การได้งานทำที่ดี  มีสังคมการทำงานที่ดี  บรรยากาศสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี งานทำผลตอบแทนน่าพึงพอใจ   แต่เมื่อเราจะเปลี่ยนที่ทำงานใหม่หรือเลือกสถานที่ทำงาน  องค์ประกอบเพื่อพิจารณาในการเข้าทำงานกับองค์กรใหม่ ควรเป็นคำตอบสุดท้ายที่ดีที่สุดในการตัดสินใจ มาดูกันว่า  สิ่งที่ควรถามตัวเองก่อนตอบรับข้อเสนองานนั้นมีอะไรบ้าง

      1. ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต    สถานที่ตั้งของบริษัทและความสะดวกในการเดินทาง  
งานใหม่ของเราจะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง เราต้องทำงานวันละกี่ชั่วโมง ทำงานเฉพาะวันธรรมดา หรือต้องทำงานวันเสาร์อาทิตย์ด้วย ต้องทำงานเป็นรอบ เป็นกะ เลิกงานเวลาปกติ หรือต้องเลิกงานดึก รวมไปถึงระยะการเดินทางไปทำงานของเราก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราควรให้ความสำคัญ เพราะปัจจัยดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อทั้งเงิน ทั้งเวลา รวมไปถึงสุขภาพ ลองสำรวจเส้นทางไป-กลับ จับเวลาดูว่าใช้เวลาเท่าไร ต้องสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงานไปพร้อม ๆ กัน  ( Work-Life Balance )

      2. ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือ  และเป้าหมายขององค์กร
การที่เราจะพิจารณาส่งเอกสารสมัครงานเข้าไปบริษัทไหน เชื่อว่า เรื่องชื่อเสียงของบริษัทก็คงเป็นหนึ่ง ปัจจัยที่เรานำมาพิจารณา ทุกวันนี้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทที่เราสนใจได้อย่างง่ายดาย ซึ่งนอกจากข้อมูลประวัติของบริษัทโดยทั่วไปแล้ว เรายังจะพบว่าบริษัทนั้นมีภาพลักษณ์ในสายตาของคนทั่วไปอย่างไร เคยมีปัญหาหรือเกิดวิกฤตอะไรบ้าง ลองสอบถามจากคนใกล้ตัวหรือคนรู้จักว่าบริษัทนี้เป็นอย่างไร 
      3. เงินตอบแทนและสวัสดิการ

ถือเป็นเรื่องที่ถูกยกให้เป็นอันดับต้น ๆ ในการพิจารณาเข้าทำงานเลยก็ว่าได้  ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน โบนัส ไปจนถึง วันหยุดพักร้อน ลากิจ ลาป่วยต่าง ๆ เราเองจะต้องเลือกว่าสิ่งตอบแทนการทำงานทั้งหมดนั้นคุ้มค่าหรือไม่  ลองหาข้อมูลดูว่าคนอื่น ๆ ที่ทำงานในสายงานเดียวกันได้รับเงินเดือนหรือสวัสดิการอย่างไร โดยเปรียบเทียบตัวเราเอง เฉพาะกับคนที่มีประสบการณ์และการศึกษาคล้ายคลึงกัน 

      4. หน้าที่ความรับผิดชอบและโอกาสในการเติบโตก้าวหน้า
 เราก็ควรพิจารณาขนาดและโครงสร้างขององค์กรว่าตำแหน่งที่เรากำลังจะเข้าไปทำนั้นมีโอกาสเติบโตมากน้อยเพียงใด หากเรามีความสามารถมากพอ  และเราก็ต้องมองให้ไกลกว่าปัจจุบัน เราควรคิดทบทวนดูว่า ตำแหน่งงานที่บริษัทเสนอมาให้กับเรานั้นจะทำให้เราได้พัฒนาความรู้ หรือทักษะการทำงานมากแค่ไหน แล้วตำแหน่งนั้นมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพหรือไม่

      5. สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมในการทำงาน   
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นปัจจัยในการพิจารณาอย่างหนึ่งที่จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานได้ สิ่งที่เราพอจะทำได้คือการสังเกตจากการเข้าไปสัมภาษณ์งาน ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศภายในออฟฟิศ ไปจนถึงลักษณะของเพื่อนร่วมงานในอนาคต  ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ที่ดีของเราด้วย   

      6. กฎระเบียบและสัญญาจ้าง
ก่อนที่จะต้องจรดปากกาเซ็นสัญญา ควรอ่านสัญญานั้นอย่างละเอียด เพราะจะมีผลผูกมัดไปตลอดการทำงานของเรา หรือแม้แต่หลังจากที่เราได้ออกจากงานแล้วด้วย เช่น  ในกรณีที่ตลาดธุรกิจของเรามีการแข่งขันกันสูง บริษัทจะต้องคิดเรื่องสัญญาอย่างรอบคอบ พวกเขาอาจมีเงื่อนไขให้เรายอมรับว่า ในอนาคตเมื่อเราออกจากงานแล้ว เราจะไม่สามารถไปทำงานกับบริษัทคู่แข่งในวงการเดียวกันในระยะหนึ่ง   เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งอาจส่งผลต่อความได้เปรียบเสียเปรียบในเชิงธุรกิจ หรือหากเรามีหน้าที่ดูแลลูกค้า นอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ ที่มีความแตกต่างกันตามค่านิยมของแต่ละบริษัท ถ้าเรายอมรับเงื่อนไขทั้งหมดได้ เราก็พร้อมที่จะเข้าทำงานได้โดยไม่ต้องกังวล
ทั้งหมดนี้เมื่อเราพิจารณาแล้ว  ก็ต้องชั่งใจว่างานนี้หมาะกับเราหรือเปล่าในทุกๆ แง่มุมจริงๆ เพราะบางครั้งงานที่เราสมัครไปอาจไม่ได้มีทุกอย่างครบตามที่เราคาดหวัง  แต่ขอให้พิจารณาองค์ประกอบที่ทำให้เราคิดว่าถ้าได้ทำงานที่นี่แล้วจะมีความสุขกับงานและการใช้ชีวิตไปด้วยกัน หากมั่นใจอย่างนั้นก็เตรียมพร้อมเดินหน้าสมัครงานให้ได้งานอย่างที่ตั้งใจได้เลย


Top
Client Contact

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ การสรรหาพนักงาน สามารถติดต่อได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ โทร 0 2634 7291 หรือกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลจากทางท่านแล้วจะ รีบดำเนินการติดต่อกลับทันที ขอบพระคุณที่ติดต่อ ทางทีมงาน ManpowerGroup