manpower logo
Knowledges

หน้าตา resume แบบไหนโดนใจ HR

หน้าตา resume แบบไหนโดนใจ HR

หน้าตา Resume แบบไหน  โดนใจ HR


          หลายคนคงปวดหัวตึ๊บๆทุกครั้งที่ต้องเขียน Resume วันนี้แมนพาวเวอร์มีเคล็ดลับดีๆมาบอก ว่าทำอย่างไร Resume ของเราจึงจะโดดเด่น เป็นที่ต้องการของ HR และทำให้เราได้รับการเรียกสัมภาษณ์


          1. ศึกษา Job Description ของตำแหน่งที่ต้องการสมัคร เพื่อให้เข้าใจเนื้องานและคุณสมบัติที่องค์กรต้องการ เพื่อวิเคราะห์ว่าเป็นงานที่เราต้องการจริงๆหรือไม่ และเพื่อประเมินว่าเราตรงหรือตอบโจทย์กับตำแหน่งนี้มากน้อยเพียงใด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียน Resume

          2. Format เตะตา น่าสนใจ  HR และ Recruiter ใช้เวลาในการสแกน Resume คร่าวๆไม่เกิน 1 นาทีเท่านั้น นั่นหมายความว่า Format การเขียน Resume ควรดูสะอาดตา ใช้ตัวหนาในส่วนที่สำคัญ เช่น ชื่อตำแหน่งงาน การจัดหน้า การจัดลำดับและการเรียบเรียงเนื้อหาก็จะช่วยให้ Resume ของคุณน่าสนใจขึ้น

          3. เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น มีคุณสมบัติที่ตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับ และตรงตามความเป็นจริง ในส่วนนี้เป็นหัวใจสำคัญในการวัดว่าจะโดนสะบัดบ๊อบใส่หรือได้รับการติดต่อเพื่อไปสัมภาษณ์งาน เนื้อหาที่กล่าวถึงนี้รวมตั้งแต่ประวัติการทำงาน รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ สรุปรายละเอียดโดยย่อให้กระชับ และสามารถสื่อถึงรายละเอียดที่มีได้อย่างชัดเจน อีกทั้งควรระบุช่วงเวลาที่ทำงานและการศึกษาในแต่ละที่ให้ชัดเจน

          4. ศักยภาพ ผลงานหรือความสำเร็จ การทำกิจกรรรมและการได้รับการอบรม ทุกองค์กรย่อมต้องการคนเก่ง คนที่มีศักยภาพเข้าร่วมงาน ควรจะระบุสิ่งเหล่านี้ และระยะเวลาให้ชัดเจน  เพื่อให้ Resume ดูโดดเด่นน่าสนใจยิ่งขึ้น  

          5. ความสามารถด้านภาษา คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันภาษามีผลอย่างมากต่อการคัดเลือก หากคุณมีความสามารถด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ควรระบุให้ชัดเจน ถ้าหากมีใบ Certificate ให้ระบุคะแนนและวันที่สอบด้วย 

          6. ข้อมูลประวัติส่วนตัวครบถ้วน  ถูกต้องตามความเป็นจริง ตรงนี้สำคัญมาก ถ้า Recruiter สนใจจะเรียกสัมภาษณ์แต่ปรากฏว่าคุณใส่เบอร์โทรศัทพ์ผิด อาจทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆไปเลย นอกจากนี้คุณควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ตามความเป็นจริง เพราะหาก Recruiter หรือ HR พบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง จะส่งผลเสียต่อคุณอย่างแน่นอน หากคุณต้องการใส่รูปใน Resume ควรใส่รูปที่ดูเป็นทางการ หน้าตรง ยิ้มเล็กน้อย หากรูปดูไม่สุภาพ จะทำให้คุณดูไม่เป็นมืออาชีพไปทันที

          7. จุดแข็งและลักษณะบุคลิกโดยย่อ ทั้งนี้ลักษณะงานแต่ละประเภทต้องการคนบุคลิกที่แตกต่างกัน รวมไปถึงวัฒนธรรมขององค์กรแต่ละองค์กรก็มีความแตกต่างกัน ทำให้ต้องมีการคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับปัจจัยเหล่านี้ด้วย 


          นอกจากที่กล่าวมา ยังมีอีกช่องทางที่อยากแนะนำ นั่นคือการฝาก Resume ของคุณไว้กับบริษัทจัดหางานที่น่าเชื่อถือ  เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานของคุณ หากคุณอยากได้งาน เราควรทำความเข้าใจและการศึกษาว่าตำแหน่งที่เราอยากเติบโตไปในสายอาชีพต้องการคนที่มีคุณสมบัติแบบใด และควรหาโอกาสพัฒนาศักยภาพของเราทั้งในและนอกองค์กร รวมไปถึงพยายามพัฒนาทักษะการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เมื่อโอกาสเปิด เราจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆ


Top
Client Contact

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ การสรรหาพนักงาน สามารถติดต่อได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ โทร 0 2634 7291 หรือกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลจากทางท่านแล้วจะ รีบดำเนินการติดต่อกลับทันที ขอบพระคุณที่ติดต่อ ทางทีมงาน ManpowerGroup