manpower logo
Knowledges

เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคนรุ่นใหม่

เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคนรุ่นใหม่

เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคนรุ่นใหม่

“เวลา 24 ชั่วโมงของคนเราไม่เท่ากัน”  การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเพียงใด  หลายคนคิดว่าการทำงานที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง  ไม่ว่าจะเป็นองค์กร เจ้านาย เพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่องค์กรจัดสรรให้  แต่สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงปัจจัยภายนอกที่คุณแทบจะไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จ  สิ่งเดียวที่คุณทำได้ง่ายที่สุดคือ  การบริหารจัดการตนเอง  ควบคุมตนเอง  อันจะนำมาสู่การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตัวคุณเองในที่สุด


หากแบ่งเป็นเหรียญ 2 ด้าน  ด้านหนึ่งคือ  การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวคุณเองด้วยตัวคุณเอง  มีเทคนิคง่ายๆดังนี้


1. ใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมาย รู้วัตถุประสงค์และกำหนดเป้าหมายของสิ่งที่จะทำเพื่อให้เป็นเข็มทิศในการทำงาน
2. วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง  การรู้จักวางแผนงานแต่ละอย่างทำให้เรารู้จักที่จะ Focus ในงานแต่ละอย่างอย่างชัดเจนภายใต้กรอบของเวลาพร้อมระบบเตือนตนเองอย่างเข้มข้น
3. จัดลำดับความสำคัญของงานให้เป็น  สิ่งนี้ยากมากสำหรับพนักงานออฟฟิศ  เพราะงานที่เข้ามาจะเข้ามาตลอดและหลากหลาย  คงต้องรู้หลักการบริหารจัดการงานสำคัญและงานเร่งด่วนให้เป็นกิจนิสัย
4. ทัศนคติเชิงบวกช่วยให้คุณทำงานได้อย่างสบายใจ  ลดความเครียด  เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสได้
5. มนุษย์สัมพันธ์ช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อย  หลายๆครั้งเมื่อต้องทำงานแบบประสานงานกับหลายคน  หลายแผนก  ความสัมพันธ์แบบที่ไม่เป็นทางการกลับเข้ามามาบทบาทให้การทำงานแบบร่วมมือร่วมใจในลักษณะ Team Work เกิดขึ้นได้ง่ายดายขึ้น  คุยกันมากขึ้น ใส่ใจกันมากขึ้น  ทำงานร่วมกันก็จะสามัคคีกันมากขึ้น


เหรียญอีกด้านหนึ่งคือ  การเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวคุณเองด้วยปัจจัยภายนอก  มีเทคนิคดังนี้
1. เพื่อนร่วมงาน  เน้นการมีส่วนร่วม  ให้บทบาทหน้าที่และการยอมรับซึ่งกันและกัน  พร้อมการติดตามสถานะการทำงานอย่างเป็นระยะ  จะช่วยให้เราสามารถควบคุมตารางงานได้ดีขึ้น
2. ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมการทำงาน  เพื่อให้การทำงานกระชับเวลาขึ้น  เป็นระบบมากขึ้น และลดข้อผิดพลาดมากขึ้นได้


ทั้งหมด  อาจไม่ได้ตอบโจทย์แบบ 100%  ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้และสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบ  แต่
มั่นใจได้เลยว่าการทำงานจะเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้น  เริ่มต้นจากตัวคุณเอง  เพื่อนร่วมงาน  และองค์กร  คุณจะได้ผลงานที่เยี่ยมยอด  คุณภาพที่มากขึ้น  ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น  ลดเวลาและความผิดพลาดได้อย่างแน่นอน

Top
Client Contact

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ การสรรหาพนักงาน สามารถติดต่อได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ โทร 0 2634 7291 หรือกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลจากทางท่านแล้วจะ รีบดำเนินการติดต่อกลับทันที ขอบพระคุณที่ติดต่อ ทางทีมงาน ManpowerGroup