manpower logo
News

กลยุทธ์ HR สู่ไฮทัช-ไฮเทค

กลยุทธ์ HR สู่ไฮทัช-ไฮเทค

ข่าว แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

เทคโนโลยีที่ทำให้การสื่อสารมีความทันสมัย สะดวกรวดเร็วและง่าย สามารถเชื่อมต่อระหว่างผู้จ้างงานและผู้สมัครงานได้อย่างรวดเร็ว 
ทั้งการประกาศหางานของนายจ้างรวมถึงการสมัครงานของผู้สมัครด้วยช่องทางที่หลากหลายตลอดจนการปฏิสัมพันธ์ระบบการพูดคุยหรือสามารถสัมภาษณ์งานได้อัตโนมัติรวดเร็วมากขึ้น

นี่คือประเด็นที่แมนพาวเวอร์กร๊ป พบจากที่ได้สำรวจความคิดจากกลุ่มตัวอย่างจากตลาดแรงงานที่มีศักยภาพกว่า 24 ประเทศทั่วโลกกว่า 18888 คน อายุระหว่าง 18-65 ปี ของผู้สมัครและผู้จ้างงานในยุคปัจจุบันพร้อมวิเคราะห์เจาะภาพในอนาคต โดยมุ่งประเด็นไปทีขั้นตอนการหางานในโลกแห่งการใช้เทคโนโลยีและสิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ในการเข้ามาช่วยวิเคราะห์ใบประวัติของผู้สมัคร
ช่องทางการสื่อสารในปุจจุบันและอนาคตที่เห็นได้ชัดก็คือ สื่อโซเชียลจะเป็นทางเลือกที่สำคัญของผู้สมัคร อย่างไรก็ตาม ในการสำรวจพบว่า ผู้สมัครงานทั่วโลกยังคงให้ความสำคัญกับปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว โดยร้อยละ 26 ของผู้สมัคร ยังคงชอบการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว  ซึ่งให้ประสบการณ์แบบไฮทัช (High Touch) เป็นความพอใจสูงสุดท่ามกลางการหางานและวิธีการสมัครงานแบบต่างๆ ของ HR แต่ไม่อาจทดแทนเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยในการะบวนการต่างๆของ HR แต่ไม่อาจทดแทนปฏิสัมพันธ์กับคนได้

การผสมผสานการทำงานควรมีการปรับใช้ให้เหมาะสม แมนพาวเวอร์กรุ๊ป จึงงมองว่า กลยุทธ์ไฮทัช (High Touch) และไฮเทค (High Tech) ต้องมีส่วนผสมที่ลงตัวทั้งการใช้เทคโนโลยี และการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์

จากการสำรวจสิ่งที่น่าสนใจอีกประเด็นคือ เสียงสะท้อนที่มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน คือ เทคโนโลยีสามารถช่วยผลักดันจำนวนของใบสมัครงานโดยเรียกได้ว่า ผู้จ้างงานจะได้รับใบสมัครงานผ่านทางเทคโนโลยีหลั่งไหลมาเป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถรับประกันได้ถึงคุณภาพผู้สมัครงานที่ได้ และการเพิ่มขึ้นของใบสัครงานผลักดันความต้องการด้านเทคโนโลยีในการบริหารจัดการที่ช่วยให้ฝ่าย HR จัดลำดับผู้ที่มีคุณสมบัติตามต้องการ

ทั้งพบว่ามีอยู่ 2 ประเทศที่ใช้กระบวนการ HR ผ่านเทคโนโลยีสูงที่สุดก็คือ อินเดียและมาเลเซีย และมีอยู่ 2 ประเทศที่ใช้กระบวนการผ่าน HR ผ่านเทคโนโลยีที่ต่ำที่สุดคือ แคนนาดาและญี่ปุ่น

นอกจากนี้ผลสำรวจชี้ว่า ผู้สมัครงานยุคใหม่มักเลือกใช้เทคโนโลยีผ่านกระบวนการ HR 3 อันดับแรกได้แก่ 1.เลือกรับรู้ผ่านช่องทางโฆษณาโซเชียลมีเดีย 2.เลือกรับผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 3. รับรู้จากประกาศหรือข้อความที่ส่งจากองค์กรโดยตรง อาทิ SMS

ดังนั้นในอนาคตถ้าองค์กรโดยเฉพาะ HR ต้องมองถึงกลยุทธ์ในการจะผสมผสานระหว่างไฮทัช (High Touch) ไฮเทค (High Tech) ในกระบวนการสรรหาบุคคลากร โดยควรมองถึง 5 องค์ประกอบที่สำคัญนั่นคือ  1.มองถึงปัญหา ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 2. ต้องรู้จักกลุ่มผู้สมัครงาน ทราบถึงบุคคลิกตัวตนของผู้สมัครงาน 3.สามารถวิเคราะห์ใช้ช่องทางการสื่อสารที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 4.การเปลี่ยนจากปริมาณให้เป็นคุณภาพ และ 5. ให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสม

ในกระบวนสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรคุณภาพ เพื่อให้ได้บุคคลากรที่มีคุณภาพคุณสมบัติตรงความต้องการของหน่วยงาน ฝ่าย HR ต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องตามยุคสมัย เข้าถึงพฤติกรรมในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ได้แรงงานที่มีทักษะคุณภาพงานตรงความต้องการของแต่สายงานในเวลาเดียวกันทางฝั่งผู้สมัครงานเองก็ควรต้องเรียนรู้ถึงการปรับตัวเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้ตรงตามสายงานและรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม สร้างจุดขายให้สอดคล้องกับทักษะและบุคคลิกภาพของตัวเอง

การปรับตัวตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น ตั้งแต่การคัดสรรบุคคลากรการเลือกทำงานที่เหมาะสมกับหลุ่มแรงงานหรือผู้สมัครงาน น่าจะทำให้ตลาดแรงงานมีการเติบโตที่ไม่ต้องเสียเวลาและการเสียโอกาสในการหางานหาคนอีกต่อไป

ทุดท้ายค่าเสียโอกาสที่อาจมองไม่เห็น จะกลายเป็นมูลค่าที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ที่ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร และทุกคนหันมาให้ความสนใจในปัจจุบันและในอนาคตอย่างจริงจัง


ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้างการประเมินผลและการคัดเลือกพนักงานการฝึกอบรมการช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด 

ติดต่อฝ่ายการตลาด: 

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-634-7291

อีเมล : recruitmentthailand@manpower.th.com

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agencyกลยุทธ์ HR สู่ไฮทัช-ไฮเทค


Top
Client Contact

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ การสรรหาพนักงาน สามารถติดต่อได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ โทร 0 2634 7291 หรือกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลจากทางท่านแล้วจะ รีบดำเนินการติดต่อกลับทันที ขอบพระคุณที่ติดต่อ ทางทีมงาน ManpowerGroup