manpower logo
Knowledges

สิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ปรารถนาของลูกจ้าง

สิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ปรารถนาของลูกจ้าง
สิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ปรารถนาของลูกจ้าง

ปัจจุบัน องค์กรส่วนใหญ่มักจะมีการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานประจำปี ซึ่งจะมีการสำรวจตั้งแต่ความคิดเห็นที่พนักงานมีต่อองค์กร หัวหน้างาน ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ฯลฯ เพื่อที่จะทราบถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันกับองค์กรของพนักงาน   ซึ่งอาจนับปัจจัยเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่เป็นที่ปรารถนาของพนักงานก็ได้  

จะเห็นได้ว่าเมื่อพูดถึงสิ่งแวดล้อมในการทำงานนั้นไม่ได้หมายความเพียงแต่สภาพการปฏิบัติงานที่เหมาะสม (Working Conditions) เช่น สถานที่ทำงาน สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน หรือเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยให้การทำงานประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่สิ่งแวดล้อมในการทำงานยังครอบคลุมไปถึง ลักษณะงานและความรับผิดชอบ (Work itself and Responsibility) นั้นเป็นงานที่มีคุณค่า พนักงานมีโอกาสได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีอิสระในการจัดการงานของตนเอง  และมีโอกาสในการก้าวหน้าในการทำงาน (Advancement)องค์กรมีการสื่อสารและการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเข้าถึงนโยบายบริหารขององค์กร (Company Policy) การบริหารงานการดำเนินงานและบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาที่เป็นธรรม (Supervision)  การได้รับการยอมรับนับถือในความสำเร็จ ความไว้วางใจ (Recognition) และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับ การช่วยเหลือ สนับสนุน และการร่วมมือปฏิบัติงาน (Interpersonal Relationship)รวมไปถึงผลตอบแทนจากการทำงานที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบและสวัสดิการอื่นๆ (Compensation) ความรู้สึกมั่นคงและความปลอดภัยในการทำงาน (Job Security)และความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว (Work-life balance) ที่พนักงานสามารถบริหารเวลาการทำงานและการใช้เวลาส่วนตัวได้อย่างอิสระ

หากองค์กรสร้างสมดุลในการให้ความสำคัญสำหรับปัจจัยหรือสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม ก็จะทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ปรารถนาของลูกจ้างได้  ทั้งนี้สิ่งแวดล้อมขององค์กรแต่ละองค์กรอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแนวทางการบริหารและวัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆ ด้วย

Top
Client Contact

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ การสรรหาพนักงาน สามารถติดต่อได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ โทร 0 2634 7291 หรือกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลจากทางท่านแล้วจะ รีบดำเนินการติดต่อกลับทันที ขอบพระคุณที่ติดต่อ ทางทีมงาน ManpowerGroupNotice: Undefined variable: mTB_contact in /home/itinhang/domains/manpowerthailand.com/public_html/tris/views/footer.php on line 163

Notice: Undefined variable: mTB_contact in /home/itinhang/domains/manpowerthailand.com/public_html/tris/views/footer.php on line 163

Notice: Undefined variable: mTB_contact in /home/itinhang/domains/manpowerthailand.com/public_html/tris/views/footer.php on line 163

Deprecated: mysql_query(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/itinhang/domains/manpowerthailand.com/public_html/tris/views/footer.php on line 164

Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/itinhang/domains/manpowerthailand.com/public_html/tris/views/footer.php on line 164

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/itinhang/domains/manpowerthailand.com/public_html/tris/views/footer.php on line 164

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/itinhang/domains/manpowerthailand.com/public_html/tris/views/footer.php on line 165