manpower logo
Knowledges

บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว ถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว ถูกต้องตามกฎหมาย
Download  

สถานการณ์แรงงานต่างด้าวกับการนำเข้าแรงงาน

        หากกล่าวถึงการจ้างงานในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายเชื่อชาติ โดยหนึ่งในการหาแรงงานนำเข้า ซึ่งที่เราทุกคนเรียกว่าแรงงานต่างด้าวนั้น หากหันกลับมาดูจะพบว่าเนื่องด้วยปัญหาในด้านต่าง ๆ ของการนำเข้าแรงงานต่างด้าวหรือการหาแรงงานต่างด้าวในอดีตที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้ามนุษย์ กดขี่แรงงาน หรือการว่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น ทำให้ประเทศไทยเคยตกไปอยู่ Tier 3 และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ ณ ปัจจุบัน ด้วยความพยายามในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศไทยยกระดับมาอยู่ที่ Tier 2 ซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของต่างชาติถูกยกระดับขึ้นมา
โดยหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาของรัฐบาลคือ การออก ”พระราชกำหนดการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559” เพื่อให้ทุกบริษัทที่เป็นบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวต้องการดำเนินเพื่อให้การนำเข้าแรงงานนั้นเป็นไปตามกฎและระเบียบต่างๆที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้สำหรับเรื่องของการจัดหาแรงงานต่างด้าว ต้องมาขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาติในนำเข้าแรงงานต่างด้าว โดยมีข้อกำหนดการหาแรงงานต่างด้าวและการนำเข้าอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีข้อกำหนดให้บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวมีการวางเงินมัดจำเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับนายจ้างและพนักงาน
ก่อนหน้านี้ทางบริษัท แมนพาวเวอร์ ได้มีการศึกษาและเตรียมตัวเพื่อที่จะรองรับความต้องการหาแรงงานต่างด้าวของตลาด ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ทางบริษัท แมนพาวเวอร์ มีความพร้อมที่จะเป็นหนึ่งใน บริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าว หรือบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว โดยเป็นผู้นำในการให้บริการทางด้านการสรรหาบุคคลากรและการจัดหาแรงงานต่างด้าวให้กับทางลูกค้า โดยมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะดำเนินการทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามกฏหมายและจริยธรรมเพื่อการหาแรงงานต่างด้าวและการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย โดยทางบริษัท แมนพาวเวอร์ มีบริการที่จะสามารถรองรับความต้องการของตลาดแรงงานดังต่อไปนี้
     1.การเป็นบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวชั้นนำ ที่จัดหาแรงงานต่างด้าวโดยดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการขอโควต้าจนถึงขั้นตอนสุดท้ายโดยส่งแรงงานต่างด้าวจนถึงบริษัทของลูกค้า
     2.ให้บริการ Re-MOU ซึ่งเป็นบริการนำแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่เดิมเพื่อไปดำเนินการและนำเข้ามาใหม่อย่างถูกต้องตามกฏหมาย
     3.ให้บริการดำเนินการเรื่องเอกสารการรายงานตัว 90 วัน
     4.ให้บริการดำเนินการเรื่องเอกสารการขยายเขตพื้นที่การทำงานของแรงงานต่างด้าว
     5.ให้บริการดำเนินการเรื่องเอกสารการเปลี่ยนนายจ้าง ทั้งพนักงานที่ถือบัตรสีชมพูและพนักงานที่ถือพาสปอร์ต
     6.ให้บริการดำเนินการเรื่องเอกสารการต่อ Work Permit ให้กับพนักงานต่างด้าว
     7.ให้คำปรึกษาการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฏหมาย
โดยในการดำเนินการจัดหาแรงงานต่างด้าวในแต่ละบริการข้างต้น จึงถือได้ว่าเราเป็นหนึ่งในบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว ที่ให้บริการครอบคลุมในทุกด้านของการจัดหาแรงงานต่างด้าวหรือสามารถเรียกได้ว่า One Stop Service ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและตลาดแรงงาน โดยเราจะขอก้าวไปเป็นผู้นำทางด้านการจัดหาแรงงานต่างด้าวอย่างมั่นคง

สมัครงาน, บริษัทจัดหางานRecruitment, Recruitment Agency, สถานการณ์แรงงานต่างด้าวกับการนำเข้าแรงงาน
Top
Client Contact

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ การสรรหาพนักงาน สามารถติดต่อได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ โทร 0 2634 7291 หรือกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลจากทางท่านแล้วจะ รีบดำเนินการติดต่อกลับทันที ขอบพระคุณที่ติดต่อ ทางทีมงาน ManpowerGroup