manpower logo
แมนพาวเวอร์กรุ๊ป โซลูชั่นส์

องค์กรที่ต้องการส่งเสริมศักยภาพสูงสุดของพนักงานเริ่มหันมาใช้บริการของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป โซลูชั่นส์   ซึ่งเป็นผู้นำของโลกในด้านการให้บริการที่มุ่งเน้นบุคลากรคุณภาพ และให้ความสำคัญต่อผลลัพธ์สูงสุดขององค์กรเป็นหลัก

ด้วยความสามารถที่จะใช้แนวคิดใหม่ ๆ รูปแบบการให้บริการที่ทันสมัยเกี่ยวกับแรงงาน และทางเลือกใหม่ๆ เราจึงเป็นผู้ให้บริการที่ช่วยตอบโจทย์เกี่ยวกับแรงงานที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์  และก้าวย่างที่แผ่ขยายไปทั่วโลกและมีความโดดเด่นของเรา ทำให้เราสามารถเสนอทางเลือกที่ช่วยสร้างผลประกอบการของธุรกิจที่สูงยิ่งขึ้นแก่องค์กรของลูกค้า

Our Offerings

Recruitment Process Outsourcing (RPO)

บริการ Recruitment Process Outsourcing ค้นหาและดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถเฉพาะทางผ่านทางโซลูชั่นการสรรหาพนักงานที่มีความยืดหยุ่นของเรา ซึ่งประกอบด้วยทุกขั้นตอนตั้งแต่การสรรหาพนักงาน outsourceและคัดเลือกไปจนถึงการรับเข้าทำงาน บริก ...
บริการการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Managed Service Provider: MSP)
TAPFIN เสนอวิธีการทำงานที่ช่วยบริหารจัดการพนักงานจ้างแบบงานชั่วคราวได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิธีการที่ชัดเจน มีความแน่นอน และนำไปสู่ผลสำเร็จที่คุณมั่นใจได้ ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ กระบวนการทำงานที่มีปร ...
บริการ Talent Based Outsourcing (TBO)
เราให้บริการจัดหาพนักงานตามคุณสมบัติที่ต้องการทั้งในด้านปฏิบัติการและงานบริการเพื่อขับเคลื่อนความสามารถในการผลิตที่จำเป็นต่อการตอบสนองตลาดที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น เรามีขีดความสามารถและประสบการณ์ที่หล ...
บริการเกี่ยวกับบุคลากรแบบไร้พรมแดน(BTS)
บริการเกี่ยวกับบุคลากรแบบไร้พรมแดนของเรา (BTS)ช่วยดึงตัวบุคลากรที่ลูกค้าต้องการจากภูมิภาคที่มีคนเก่งจำนวนมาก  ไปสู่พื้นที่ที่ขาดแคลน  เครือข่ายขนาดยักษ์ทั่วโลกของเรา  ความเชี่ยวชาญในการสรรหาว่าจ้างในแต่ ...
Language Services
ทรัพยากรจากทั่วโลกผสมผสานกับความเชี่ยวชาญในพื้นที่ (Global Resources Combined with Local Expertise) เครือข่ายของ ManpowerGroup ประกอบด้วยสำนักงานมากกว่า 3,500แห่งใน 80ประเทศทั่วโลก ซึ่งช่วยให้เราสามารถส่งข้อมูลไปทั่วทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อ ...
Top
Client Contact

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ การสรรหาพนักงาน สามารถติดต่อได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ โทร 0 2634 7291 หรือกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลจากทางท่านแล้วจะ รีบดำเนินการติดต่อกลับทันที ขอบพระคุณที่ติดต่อ ทางทีมงาน ManpowerGroup