manpower logo
แมนพาวเวอร์

ด้วยสำนักงานใน 80 ประเทศทั่วโลก Manpower เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในธุรกิจจัดหาพนักงานทั้งแบบชั่วคราวและประจำ โดยที่ผ่านมาเราได้ดำเนินการจัดหาพนักงานให้แก่องค์กรมากมาย เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

จัดการต้นทุน ลงทุนกับบุคลากรที่มีความร้ความสามารถ เราจะทำทั้งสองข้อที่กล่าวมาและประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมปัจจุบันได้อย่างไร? สิ่งที่ธุรกิจต้องพยายามอย่างหนักในสภาพทางเศรษฐกิจอย่างเช่นทุกวันนี้ คือ ทำอย่างไรจึงจะสามารถลดและบริหารต้นทุนการดำเนินงานพร้อมไปกับการลงทุนในบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มีแรงกดดันมหาศาลที่จะต้องดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจและบรรลุเป้าหมาย แต่สิ่งแรกที่บริษัทส่วนใหญ่มักจะทำระหว่างช่วงเศรษฐกิจถดถอยก็คือตัดค่าใช้จ่ายโดยการลดคนงาน อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ คือ ทุนมนุษย์ หรือคนนั่นเอง ที่จริงจากการศึกษาโดย Aberdeen Group พบว่าองค์กร 58% บอกว่า คนมีผลกระทบต่อการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจมากที่สุด สิ่งที่พบนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกเลย เพราะสุดท้ายแล้วคนก็คือผู้ผลิตสินค้า ให้บริการ ทำงานเอกสาร และติดต่อกับลูกค้า
 

คำถามที่ยังคงอยู่ก็คือว่า ท่านจะจัดการกับต้นทุนของท่าน ลงทุนในบุคลากรที่มีความสามารถ และดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างไร? วิธีการหนึ่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้วก็คือการสร้างสมดุลระหว่างพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวเพื่อขับเคลื่อนผลงานและความสามารถในการผลิต และควบคุมต้นทุนไปพร้อมๆ กัน


ทำไมจึงต้องใช้พนักงานชั่วคราว?

  • ปกป้องพนักงานประจำจากปริมาณงานที่ลดลงหรือมากเกินไปเนื่องจากวงจรธุรกิจตามธรรมชาติ
  • จัดการกับภาระงานที่ขึ้นๆ ลงๆ
  • ลดความเสี่ยงเมื่อต้องเพิ่มจำนวนคนหลังจากผ่านช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ
  • หาคนที่มีคุณภาพภายในเวลาอันจำกัด
  • เข้าถึงความชำนาญพิเศษสำหรับโครงการที่ท้าทายซึ่งทรัพยากรภายในบริษัทไม่สามารถจัดการเองได้
  • เข้าถึงคนที่มีทักษะพื้นฐาน ทำให้พนักงานประจำมีเวลาทำงานที่มีความสำคัญ
  • ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
  • ประเมินบุคคลใหม่ๆ ที่มีความรู้ความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัด
  • จ้างอดีตพนักงานหรือพนักงานเกษียณให้มาทำงานใหม่อย่างง่ายดาย
  • ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ การเกษียณอายุและภาษี รวมทั้งค่าชดเชยระยะยาว

ข้อดีของพนักงานชั่วคราว

การสร้างสมดุลระหว่างพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อท่านพบกับการลดลงและการเปลี่ยนแปลงของตลาด งานที่เพิ่มขึ้นและลดลงตามฤดูกาล หรือการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และส่งเสริมการขาย (ดูรูปที่ 1) ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอน การใช้พนักงานชั่วคราวช่วยให้ท่านมีบุคคลที่มีทักษะและความตั้งใจเพื่อช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ในเวลาเดียวกัน งานสำเร็จและเมื่อความต้องการของตลาดลดลง ก็สามารถลดจำนวนคนงานชั่วคราวลงได้ โดยไม่กระทบกับพนักงานประจำ

นอกจากนี้ เมื่อสภาพตลาดฟื้นตัวกลับมาและความต้องการเพิ่มขึ้น ท่านก็สามารถสร้างกำลังคนของท่านขึ้นมาใหม่ด้วยพนักงานชั่วคราว ซึ่งข้อนี้จะมีประโยชน์มากดังจะเห็นได้จากการที่พนักงานชั่วคราวจำนวนมากได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ การทำเช่นนี้ช่วยให้ท่านสามารถสร้างกำลังคนขึ้นมาใหม่โดยที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดเมื่อเศรษฐกิจมีความเสถียรภาพ
นอกจากนี้ ไม่ว่าท่านจะเตรียมและจัดการโครงการได้ดีแค่ไหนก็ตาม แต่พนักงานประจำก็มักจะหายไปทั้งตามแผนและไม่ตามแผน ซึ่งขัดขวางความต่อเนื่องในงานของท่าน พนักงานชั่วคราวที่มีทักษะสามารถก้าวเข้ามารับหน้าที่อย่างรวดเร็วและทำให้งานก้าวหน้าสำหรับโครงการที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน และในสถานการณ์เศรษฐกิจเช่นนี้ ก็ยิ่งมีบุคคลที่มีความสามารถสูงมากมายพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการระยะสั้นของท่าน
สถานการณ์ตรงกันข้ามก็เป็นเรื่องจริงเช่นกัน: พนักงานชั่วคราวช่วยให้พนักงานประจำมีเวลามุ่งเน้นที่งานสำคัญ ในขณะที่พนักงานชั่วคราวจะเน้นที่งานทั่วๆ ไปซึ่งจำเป็นต่อโครงการแต่ไม่ต้องใช้ทักษะหรือความเชี่ยวชาญระดับสูง นอกจากนี้ พนักงานชั่วคราวยังมักจะมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อออกผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้กลุ่มคน และ/หรือ ทักษะใหม่ๆ การร่วมมือกับผู้จัดหาพนักงานชั่วคราวแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้ท่านอุ่นใจได้ว่าท่านจะมีคนทำงานอย่างที่ต้องการเมื่อท่านต้องการ ฉะนั้น ท่านจะสามารถหาพนักงานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะต้องการพนักงานที่มีทักษะแบบใดก็ตาม

สิ่งที่ทำให้แมนพาวอวร์แตกต่าง
ที่มีทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นได้กลายเป็นทรัพยากรทางธุรกิจที่ขาดแคลน ที่สุดและความได้เปรียบในการแข่งขันโซลูชั่นจัดหางานของ Manpowerช่วยให้องค์กรของท่านมีบุคลากรแบบที่ท่านก ...
ขีดความสามารถ
แมนพาวเวอร์มีโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดหาพนักงานที่มีความคล่องตัวพอที่จะรองรับความต้องการพนักงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน ไม่ว่าโซลูชั่นเหล่า ...
เราช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จของท่านโดย
การยกระดับการเข้าถึงอย่างครอบคลุมทั่วโลกและความชำนาญในพื้นที่ มีองค์กรไม่มากที่ผสมผสานมุมมองที่กว้างขวางทั่วโลกดังกล่าวกับความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในตลาดในพื้นที่ และมีอง ...
Top
Client Contact

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ การสรรหาพนักงาน สามารถติดต่อได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ โทร 0 2634 7291 หรือกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลจากทางท่านแล้วจะ รีบดำเนินการติดต่อกลับทันที ขอบพระคุณที่ติดต่อ ทางทีมงาน ManpowerGroup