manpower logo
Right Management

ในโลกของการทำงานทุกวันนี้ บริษัทต่างๆ ล้วนแต่ต้องเผชิญกับความกดดันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในการสร้างผลประกอบการและผลลัพธ์ทางธุรกิจที่น่าพอใจแม้ว่าระบบงานและเทคโนโลยีต่างๆจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระได้บ้าง แต่สิ่งที่สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริงก็คือคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าความเชี่ยวชาญของบุคลากรและกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ต้องสอดคล้องกัน การที่จะอยู่แถวหน้าในวงการธุรกิจได้นั้น บริษัทจะต้องเพิ่มความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พนักงานที่เพิ่งเข้าทำงานไปจนถึงระดับผู้บริหาร บริษัทที่เตรียมพนักงานของตนให้พร้อมสำหรับความท้าทายที่รออยู่ในอนาคตย่อมมีความได้เปรียบอย่างแท้จริงในโลกธุรกิจที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ในฐานะผู้นำระดับโลกในโซลูชั่นการจัดหาและบริหารจัดการแรงงาน Right Management ช่วยให้ลูกค้าของเราเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้โดยการสร้างและว่าจ้างพนักงานที่มีความรู้ความชำนาญตามที่ลูกค้าต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

Our Offerings
การประเมินความสามารถของบุคลากร
การประเมินความสามารถของบุคลากร เรามีโซลูชั่นมากมายตั้งแต่การประเมินและให้คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของพนักงานที่ท่านมีอยู่ในปัจจุบัน ไปจนถึงการพยากรณ์ความรู้ความสามาร ...
ประสิทธิภาพขององค์กร
หัวใจหลักของเราในการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร คือ วิธีการแบบองค์รวมเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถสร้างและประสานขีดความสามารถ กระบวนการ ทัศนคติและสมรรถนะที่จำเป็นต่อการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมาก ...
การพัฒนาผู้นำ
โปรแกรมการพัฒนาผู้นำของเราเป็นโซลูชั่นที่ครอบคลุมและเน้นที่การสร้างขีดความสามารถขององค์กรผ่านแผนการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ โดยโปรแกรมดังกล่าว ประกอบด้วย การพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่จากภายในองค์ ...
ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement)
·         ความผูกพันของพนักงานเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะนำไปสู่ประสิทธิภาพขององค์กรและผลงานของพนักงาน โซลูชั่นของเราช่วยให้บริษัทสามารถระบุระดับความผูกพันของกำลังคน กำหนดเกณฑ์ความก้าวหน้าและดำ ...
การเปลี่ยนสายงานและการช่วยหางานใหม่
บางครั้งการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความท้าทายทางธุรกิจก็ทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องวางแผนกำลังคนและปรับโครงสร้างใหม่เพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในการจัดทำโ ...
Top
Client Contact

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ การสรรหาพนักงาน สามารถติดต่อได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ โทร 0 2634 7291 หรือกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลจากทางท่านแล้วจะ รีบดำเนินการติดต่อกลับทันที ขอบพระคุณที่ติดต่อ ทางทีมงาน ManpowerGroup