กรอกข้อมูลความต้องการ
Fill your requirements

ข้อมลูบริษัท
Company's Information

ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) *
Company Name

ประเภทธุรกิจ
Business Type

รูปแบบบริการที่สนใจ
Type of Service

ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร
Job Requirement

ตำแหน่ง*
Position

ระบุจำนวนอัตรา*
Identify number of position

เงินเดือน *
Salary rate

ตำแหน่ง
Position

ระบุจำนวนอัตรา
Identify number of position

เงินเดือน
Salary rate

ตำแหน่ง
Position

ระบุจำนวนอัตรา
Identify number of position

เงินเดือน
Salary rate

กรุณาระบุสถานที่ทำงานของพนักงาน *
Work Location

ข้อมูลผุ้ติดต่อ
Contact Information

ชื่อ *
Name

นามสกุล *
Surname

เบอร์โทรศัพท์ *
Phone Number

อีเมล์ *
E-mail

การรับทราบข่าวสาร
Ask about our communication

ไม่ทราบว่ารู้จักแมนพาวเวอร์มาก่อนหรือไม่
Do you know Manpower before?

รู้จัก
Yes

ไม่รู้จัก
No

หากรู้จัก ได้รับข่าวสารจากช่องทางใด
Which kind of channel that you have seen before?

Website : www.manpowerthailand.com

Facebook : www.facebook.com/ManpowerThai

Linkedin : www.linkedin.com/company/manpowergroup-thailand

Instagram : @manpowerthai

Line@: @manpowerjob

Google ระบุคำค้นหา
Specific keyword

ช่องทางอื่นๆ โปรดระบุ
Others, please specific

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ การสรรหาพนักงาน สามารถติดต่อได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่
โทร. 02-634-7291 เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลจากท่านแล้ว จะรีบดำเนินการติดต่อกลับทันที

ขอบคุณที่สนใจบริการของแมนพาวเวอร์

For more information about our services, please contact our call center Tel. 02-634-7291
After receiving the information, we will contact you shortly.
Thank you very much for your interested in our service.