manpower logo

กฎสำคัญของการตอบคำถามในการสัมภาษณ์

กฎสำคัญของการตอบคำถามในการสัมภาษณ์

          ไม่มีใครที่อยากที่สอบสัมภาษณ์งาน แล้วตกหรอก ?. คำถามคือแล้วทำอย่างไรให้สอบผ่านล่ะ? โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันการแข่งขันที่สูงขึ้น คนต้องการหางานมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวที่ดีจะทำให้เราได้เปรียบกว่าคนอื่นกฎสำคัญของการตอบคำถามในการสัมภาษณ์คือ

1. การให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและถูกต้องนอกจากการให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและถูกต้องแล้ว การตอบคำถามควรจะต้องมีความกระชับ ตรงประเด็น และได้ใจความ มีความคิดสร้างสรรค์รวมถึงการยกตัวอย่างที่เหมาะสมเพื่อทำให้คำตอบให้นั้นมีความชัดเจนและเห็นภาพมากยิ่งขึ้น

2. การใช้น้ำเสียง การออกเสียงให้ชัดเจน ไม่พูดอยู่ในลำคอ พูดภาษาไทยให้ชัดเจนในการตอบคำถาม การใช้น้ำเสียงที่ไม่เหมาะสม การออกเสียงไม่ชัดหรือพูดอยู่ในลำคอสามารถสื่อถึงบุคลิกของคุณในระหว่างการสัมภาษณ์ได้ เช่น สื่อถึงความนอบน้อม ความก้าวร้าว ความมั่นใจหรือความไม่มั่นใจ เป็นต้น

          การที่จะปฏิบัติตนตามกฏสำคัญที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นให้สำเร็จนั้นสามารถทำได้โดยวิธีง่ายๆ นั่นก็คือการเตรียมตัวและการเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการนำไปตอบคำถามในการสัมภาษณ์    ข้อมูลที่ควรจะเตรียมเพื่อให้พร้อมในการสัมภาษณ์ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งงานที่คุณไปสัมภาษณ์งาน 

ตัวอย่างข้อมูลที่ควรจะเตรียมเพื่อใช้ในการตอบคำถามคือ

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะประสบการณ์ในปัจจุบันหรือที่ผ่านมาที่ตรงกับลักษณะงานที่คุณมาสมัคร 

2.  เหตุผลที่คุณสนใจตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติ

3.  ทักษะที่บ่งบอกถึงเหตุผลว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่มาสมัคร

4.  เป้าหมายในชีวิตของการทำงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

5.  เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่แสดงถึงศักยภาพในทักษะต่างๆ เช่นทักษะในการแก้ไขปัญหา การบริหารงาน

           การวางแผนระยะสั้นและระยะยาว การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นต้น  สำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานนั้นคุณก็สามารถเตรียมข้อมูลได้โดยใช้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรือกิจกรรมที่ทำในมหาวิทยาลัยมาเป็นตัวอย่างในการหนุนคำตอบของคุณได้เช่นเดียวกัน

           สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่า การเตรียมตัวที่ดีจะนำคุณไปสู่ความพร้อมในสนามรบที่มีการแข่งขันที่สูงในตลาดแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งถ้าคุณมีความพร้อมมากเท่าไหร่โอกาส และความได้เปรียบในการได้งานก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นข้อแนะนำที่จะฝากไว้คือการให้เวลาในการเตรียมข้อมูลก่อนสัมภาษณ์ทุกครั้งถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญ ปัจจัยหนึ่งที่คุณไม่ควรละเลยและควรให้ความสำคัญอย่างมากเพื่อที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จของกระบวนการสัมภาษณ์ในองค์กรต่างๆ  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency, กฎสำคัญของการตอบคำถามในการสัมภาษณ์


Top
Client Contact

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ การสรรหาพนักงาน สามารถติดต่อได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ โทร 0 2634 7291 หรือกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลจากทางท่านแล้วจะ รีบดำเนินการติดต่อกลับทันที ขอบพระคุณที่ติดต่อ ทางทีมงาน ManpowerGroup