manpower logo

Electronics Engineer-Lamphun

Location: Lamphun
Salary: Negotiable
 
• การศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
• พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ 
• สามารถออกแบบวงจร PCBA โดยใช้โปรแกรม Altium Designer
• สามารถออกแบบภาพ 3D โดยใช้โปรแกรม Solid Works หรือ AutoCAD
• มีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบ การทำรายงาน และการทดสอบผลิตภัณฑ์ 
• มนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
• สุขภาพแข็งแรงและต้องการทำงานระยะยาว
• งานวิศวกร


Top
Client Contact

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ การสรรหาพนักงาน สามารถติดต่อได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ โทร 0 2634 7291 หรือกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลจากทางท่านแล้วจะ รีบดำเนินการติดต่อกลับทันที ขอบพระคุณที่ติดต่อ ทางทีมงาน ManpowerGroup