over 7 years ago -

Discover a wide array of strategies and valuable tips to confidently enter the job market and embark on a successful career journey.

1

​เปิดทุกกลยุทธ์เคล็ดลับพร้อมก้าวสู่ตลาดงาน

แมนพาวเวอร์พร้อมวิทยากรพิเศษ เดินหน้าเพิ่มความรู้และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่โลกแห่งการทำงานให้กับน้องที่ วิทยาลัยพณิชยการปากช่อง โดยการสร้างการตลาดให้กับตัวเองโดยการเขียน Resume พร้อมเทคนิคการสัมภาณ์ และการสร้างบุคลิกภาพ รับประกันความพร้อมก่อนลงสนามแข่งขันอย่างแน่นอน