about 7 years ago -

Manpower opens up all the secrets and prepares students at Rangsit University for success in the working world.

1

​แมนพาวเวอร์เปิดทุกเคล็ดลับเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานให้น้องๆ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้เชี่ยวชาญจากแมนพาวเวอร์เดินหน้าเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ โดยการสร้างการตลาดให้กับตัวเองโดยการเขียน resume พร้อมเทคนิคพิเศษการสัมภาษณ์งาน และการปรับบุคลิกภาพให้พร้อมก้าวสู่การทำงาน เรียกได้ว่าน้องๆ พร้อมเข้าสู่ตลาดงานอย่างแน่นอนสมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency, แมนพาวเวอร์เปิดทุกเคล็ดลับเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานให้น้องๆ มหาวิทยาลัยรังสิต