about 6 years ago -

5 สายงานที่ตลาดแรงงานต้องการ แนะพัฒนาทักษะตัวเองเพื่อสร้างความโดดเด่น

88d81101 1585124066258

​5 สายงานที่ตลาดแรงงานต้องการ แนะพัฒนาทักษะตัวเองเพื่อสร้างความโดดเด่น 

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เผย 5 กลุ่มสายงานที่ยังคงเป้นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปี 2560 พร้อมด้วยเทคนิคในการเพิ่มทักษะสำหรับเด็กจบใหม่ ทั้งเตรียมความพร้อมปรับตัว รวมถึงหมั่นพัฒนาทักษะอยู่ตลอด เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเอง...

ปัจจุบันแรงงานต้องมีการปรับตัว เพื่อให้ทันต่อกระแสตลาดแรงงานโลก ด้วยเทคโนดลยีเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประเทศไทยมีการตื่นตัวมากขึ้น นโยบายไทยแลนด์ 4.0 จึงเป้นตัวกำหนด ให้แต่ละองค์กรมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เป็นจำนวนมาก ในฐานะแรงงานยุคใหม่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมปรับตัว มีการวางแผน ตั้งแต่การเข้าศึกษาและหลังจบการศึกษา รวมถึงต้องหมั่นพัฒนาทักษะอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเอง

ทั้งนี้ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เผย 5 กลุ่มสายงานที่ยังคงเป้นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปี 2560 พร้อมด้วยเทคนิคในการเพิ่มทักษะสำหรับเด็กจบใหม่รับกระแสแรงงานยุคใหม่ สายงานที่ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน มี 5 กลุ่ม

สายงานดังนี้

1. งานด้านบัญชีและการเงิน

2. งานด้านวิศวกรรม

3. งานขายและงานบริการลูกค้า

4. งานด้านไอที

5. งานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

นักศึกษาจบใหม่นอกจากที่จะมองหางานและทำเรซูเม่แล้ว การหมั่นพัฒนาทักษะเสริมก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเอาชนะผู้หางานคนอื่นๆ แล้วทำให้ตัวเองโดดเด่น รวมถึงเป็นการรับมือกระแสตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ทักษะที่แรงงานยุคใหม่ควรมีรับมือ ไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่

1. ทักษะในการจัดลำดับความสำคัญ คือ สามารถวางแผน จัดการงานและจัดลำดับความสำคัยของสิ่งต่างๆได้ดี รู้ว่าอะไรควรทำก่อน อะไรควรทำทีหลัง มีความสามารถในการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน และสามารถทำงานเสร็จตรงเวลา อีกทั้งยังมีความสามารถในการประสานงานกับผู้อื่นได้ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยประสบการณ์ และความเข้าใจในองค์กรเป้นสิ่งสำคัญ

2. ทักษะด้านการสื่อสาร ใช่ว่าการรู้ภาษาอย่างเดียวจะสามารถสื่อสาร แต่จะต้องถ่ายทอดความคิดออกไปสู่ผู้รับสารได้อย่างถูกต้อง ผู้ส่งสารกับผู้รับสารเข้าใจตรงกัน อธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจน สามารถคุยกับคนที่ไม่คุ้นเคยได้อย่างไม่เคอะเขิน และสามารถเจรจาหรือต่อรองได้ประสบความสำเร็จ

3. ทักษะการปรับตัว คือ มีการเรียนรู้เร็ว ไม่ยึดติดกับตัวเอง พร้อมเปิดรับความคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ และสามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงได้ดี ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับแรงงานทุกคนควรมี ไม่ว่าจะเป็น การปรับตัวเข้ากับองค์กร การปรับตัวกับเพื่อนร่วมงาน ความอดทนในการทำงาน รวมถึงการทำงานในสภาวะกดดันได้

4. ภาวะการเป็นผู้นำ คือ ทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำ แต่ทักษะของการเป็นผู้นำนั้นยังสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้กับทุกคน เช่น การวิเคราะห์ผลต่าง การวางเป้าหมายในการทำงาน หรือแม้กระทั่งการคิดงานคิดดปรเจกต์ รวมถึงการกล้าที่จะเสนอแนวคิดต่างๆในที่ประชุม เพื่อสร้างนวัตกรรมที่แตกต่าง

5. การพัฒนาศักยภาพของตัวเอง คือ การเป็นคนช่างเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ จะช่วยให้เรามีทางเลือกให้กับตัวเองมากขึ้น อีกทั้ง ยังค้นพบทางออกที่ดี เมื่อประสบกับปัญหา หรือ เพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพการงานในอนาคตได้

หากเรากล้าที่จะปรับ กล้าที่จะเปลี่ยน ทุกการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง การหางานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ก็คงจพไม่ยากอีกต่อไป

ที่มา : www.thairath.com

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด

ติดต่อฝ่ายการตลาด:

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency