over 5 years ago -

ผู้สัมภาษณ์ มีกี่แบบ แต่ละแบบต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไรถึงจะได้งาน

3

​ผู้สัมภาษณ์ มีกี่แบบ แต่ละแบบต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไรถึงจะได้งาน

การสัมภาษณ์งานปัจจุบันมีหลายรูปแบบเนื่องจากมีการพัฒนาเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ได้คนที่เหมากับงานมากที่สุด แต่โดยรวมก็ยังแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ สัมภาษณ์เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ หากผู้สมัครต้องเจอการสัมภาษณ์แต่ละแบบนี้ ต้องเตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน สิ่งสำคัญผู้สมัครจำเป็นต้องทราบก่อนเข้าสัมภาษณ์ว่าเป็นการสัมภาษณ์ชนิดไหน เพื่อว่าจะได้เตรียมตัวล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องในทางปฏิบัติ

ผู้สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ

1. การสัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์ (Phone Interview) อาจจะมีนัดล่วงหน้าหรืออาจไม่นัด เพื่อต้องการดูปฏิภาณไหวพริบ ส่วนใหญ่จะเป็นการสอบถามธรรมดา บางครั้งก็เรียก "Screening Interview" เพื่อกลั่นกรองเอาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้

วิธีการรับมือ สิ่งที่ผู้สมัครต้องเตรียมตัวสำคัญที่สุด คือมีสติและพยายามอยู่ในที่ที่มีสัญญาณที่ชัดเจน มีเสียงรบกวนจากภายนอกน้อยที่สุด พูดจาให้ชัดถ้อยชัดคำ เพราะเป็นการสื่อสารทางเดียว และมีความกระตือรือร้น ที่จะตอบทุกคำถาม เคล็ดลับคือการยิ้มด้วย แม้อีกทางหนึ่งจะไม่เห็น แต่เป็นการสร้างอารมณ์และสติที่ดีในการควบคุมสถานการณ์

2. การสัมภาษณ์งานใน งาน Job fair ต่างๆ (The Job fair Interview) ผู้สัมภาษณ์ที่ใช้วิธีการนี้ เพื่อดูแค่เบื้องต้นในวันที่ผู้สมัครไปสมัครตามงาน Job Fair ต่างเป็นการเผชิญหน้ากันครั้งแรก ซึ่ง สั้นมากๆ แต่สำคัญมากๆ

วิธีการรับมือ คือ ความเตรียมการพร้อม ในการสมัครงานมาก่อน ให้มากที่สุด ทั้งเรื่องการแต่งกาย คำพูดที่ใช้สื่อสาร ศึกษาตำแหน่งงานที่รับ รวมถึงเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ และเทคนิคสำคัญ คือการยิ้มแย้ม ตั้งสติ ตอบคำถามสั้นๆ ที่ผู้สัมภาษณ์ ถามเพราะเวลามีจำกัด นั้นหมายถึงท่านจะมีโอกาสในการเข้าไปสัมภาษณ์รอบถัดไป หรืออาจจะไม่มีโอกาสเลย

ผู้สัมภาษณ์แบบทางการ

1. ผู้สัมภาษณ์งานแบบ บุคคลต่อบุคคล ( Individual Interview ) เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ส่วนใหญ่ใช้กันทั่วไป เป็นการถามเพื่อกลั่นกรองและส่งสัมภาษณ์ต่อ หรืออาจจะเป็นการสัมภาษณ์เพื่อตัดสินใจรับเข้าทำงานเลย ประเด็นสำคัญที่สุดแบบนี้ คือใครเป็นคนสัมภาษณ์และ วัตถุประสงค์ที่สัมภาษณ์เพื่ออะไร

วิธีการรับมือ หากผู้สมัครจะต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ หากมีฝ่ายบุคคลหรือใคร โทรมานัดสัมภาษณ์ ต้องสอบถามว่าสัมภาษณ์กับใคร ตำแหน่งอะไร เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมให้ถูกและเหมาะสม

2. ผู้สัมภาษณ์งานแบบกลุ่ม (Group Interview) ส่วนใหญ่ บริษัทฯ ที่ใช้วิธีนี้ อาจเป็นการสัมภาษณ์ผู้หางานหลายๆ คนในเวลาเดียวกัน หนึ่งในเทคนิคที่ผู้ประกอบการใช้เมื่อบริษัทฯ มีแผนที่จะจ้างหลายๆ อัตราในเวลาเดียวกัน หรืออาจจะต้องการเวลาในการตัดสินใจครั้งเดียว

วิธีการรับมือ ผู้สัมภาษณ์แบบนี้ สิ่งสำคัญคือ บุคลิกภาพและความกระตือรือร้นในทุกกิจกรรม หรือคำถามจากผู้สัมภาษณ์ แสดงความเป็นคนที่ใส่ใจ มีไหวพริบ ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ และการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี

3. ผู้สัมภาษณ์งานผ่านวิดีโอ (The Video Interview) เป็นวิธีการสัมภาษณ์งานที่เปลี่ยนไปมากในปัจจุบัน ทางผู้สัมภาษณ์นำมาใช้เนื่องจากหลายเหตุผล เช่น ต้องการลดระยะเวลา ต้องการได้ให้บุคลิกใกล้เคียงความจริงมากที่สุด ถ้าเจอผู้สัมภาษณ์งานแบบนี้ หมายความว่าท่านกำลังเจอความยากขึ้นไปอีก เพราะผู้สัมภาษณ์พร้อมจะพิจารณาเราในสิ่งที่ต้องการเบื้องต้นให้มากที่สุด เพื่อตัดสินใจ เข้าสู่กระบวนการต่อไป

วิธีการรับมือ ผู้สัมภาษณ์แบบนี้ สติสำคัญมาก แน่ใจว่าคุณจะอยู่ในสถานที่ที่ไม่เสียงดังจอแจ ส่วนการแต่งกาย ก็ควรสวมชุดที่เสมือนได้เดินทางไปสัมภาษณ์งานแบบตัวต่อตัวจริงๆ เพื่อป้องกันการผิดพลาดในกรณีที่ผู้สัมภาษณ์งานได้มองเห็นชุดที่ไม่เหมาะสม และอีกหนึ่งเหตุผลคือการดึงตัวเองให้อยู่กับการสัมภาษณ์งานที่มีความจริงจัง พยายามตอบคำถามให้ชัดเจน

4. ผู้สัมภาษณ์งานแบบปัญหาเชาว์ (The Brainteaser Interview) ผู้สัมภาษณ์งานแบบนี้ ส่วนใหญ่เป็นการสัมภาษณ์งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน แต่จะเป็นคำถามที่ประเมินเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา หรือการจัดการกับสถานการณ์ที่ท้าทาย แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

วิธีการรับมือ สำคัญสุด คือ ประสบการณ์และชั่วโมงบินในการตอบคำถาม การไม่ตระหนกตกใจไปกับความประหลาดนั้น ใช้เวลากับการหาคำตอบโดยการคิดทีละขั้นทีละตอน ใช้ผลลัพธ์ที่เคยผ่านมา หรือที่อยากให้เกิด พร้อมกระบวนการคิดเชิงวิจารณญาณ และการคิดนอกกรอบ ก็เป็นอีกวิธีที่อาจจะทำให้ได้คำตอบจนคุณเองก็อาจประหลาดใจ

5. ผู้การสัมภาษณ์งานโดยการสร้างความกดดัน (The Stress Interview) หากท่านเจอ ผู้สัมภาษณ์แบบนี้ ค่อนข้างจะรับมือยากที่สุด เพราะความเชี่ยวชาญของผู้สัมภาษณ์ อาจจะเหมือนลองนึกถึงสถานการณ์ตำรวจกำลังสอบสวนผู้ต้องหา ทั้งบรรยากาศในห้อง การตะโกนใส่หน้า การสอบสวนที่ดุดันเข้มข้น แน่นอนมันทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์อยู่ในสภาพกดดัน และอึดอัดอย่างมาก และสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์อยากทราบก็อยู่ตรงจุดนี้นี่เอง คือปฏิกิริยาของผู้หางานที่มีต่อสถานการณ์ตรงหน้า การควบคุมตัวเองและการคุมสติ

วิธีการรับมือ สิ่งสำคัญที่สุดคือ สติและการควบคุมอารมณ์ การเตรียมตัวนั้นไม่ต่างจากการสัมภาษณ์งานประเภทอื่น ใช้สมองลำดับขั้นตอนกระบวนการอย่างมีระบบ และจงจำไว้ให้ขึ้นใจว่า เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเพียงการสัมภาษณ์งานประเภทหนึ่งที่ต้องการทราบปฏิกิริยาของผู้ถูกสัมภาษณ์เมื่ออยู่ใต้สภาพความกดดันมากๆ อย่าเอาอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง

การสัมภาษณ์นั้นมีอีกหลายแบบ อยู่ที่ผู้สัมภาษณ์นำไปใช้ ส่วนผู้ถูกสัมภาษณ์นั้น เทคนิคและวิธีการสำคัญเพื่อรับมือให้ ได้ทุกสถานการณ์ คือ ต้องรู้จักองค์กรที่เราไปสัมภาษณ์และ เตรียมความพร้อมทุกอย่างในการสมัครงาน สร้างประวัติให้โดนใจ บริษัทฯ และสุดท้ายนำเสนอบุคลิกภาพ ทั้งการแต่งกายและการสื่อสารที่ดีและเหมาะสม และพิชิตงานอย่างที่ตั้งใจ

Tag:  ผู้สัมภาษณ์  มีกี่แบบ แต่ละแบบต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไรถึงจะได้งาน สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency