about 5 years ago -

กรอกประวัติออนไลน์ (Online Resume) อย่างไรให้ได้งาน

22

​กรอกประวัติออนไลน์ (Online Resume) อย่างไรให้ได้งาน

ในปัจจุบันหลายบริษัทได้นำการสมัครงานแบบออนไลน์มาใช้เพื่อความสะดวกสบายในการหาผู้สมัครงาน โดยผู้สมัครแค่กรอกประวัติส่วนตัวมาสมัครงานอย่างเดียว การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นที่แพร่หลายอย่างมากและทำให้การกรอกประวัติออนไลน์ง่ายต่อการสมัครงาน ทำให้สามารถหางานตามความถนัดได้มากขึ้น โดยไม่ต้องเดินทางไปยังบริษัทฯ ที่รับสมัครโดยตรง

เพื่อสร้างโอกาสให้กับตัวเอง โดยการแนะนำตัวเองแบบย่อ ๆ กรอกประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องระมัดระวังการกรอกข้อมูลไม่ให้ผิดพลาด เลือกตำแหน่งที่คุณสนใจ พร้อมแนบรูปภาพ รวมทั้งประวัติการทำงานทั้งหมดที่คุณทำมา อาจจะเป็นตัวเลือกสำคัญที่ทำให้บริษัท ฯ ตัดสินใจเลือกคุณเข้าไปสัมภาษณ์ได้

ข้อแนะนำและข้อที่ต้องระมัดระวังในการกรอกใบสมัครงานออนไลน์มีดังนี้

1. กรอกรายละเอียด ควรจะกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบขับขี่ วันที่ออกบัตร สถานที่ออกบัตร วันหมดอายุ ชื่อตำแหน่ง และที่อยู่ของที่ทำงาน รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองพ่อแม่ หรือบุคคลที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้สมัครได้ นอกจากนี้ควรจะจำปี พ.ศ. ที่จบการศึกษาในแต่ละชั้นเรียนได้ด้วย

2. ระบุตำแหน่งให้ชัดเจน อยากแนะนำว่า ขอให้ระบุด้วยว่าสนใจในงานลักษณะอื่นด้วย โดยให้พิจารณาว่า ตนเองควรจะเหมาะสมกับงานประเภทใด และระบุลักษณะงานที่ต้องการลงไป การที่ให้ระบุลักษณะงาน เพราะจะกว้างกว่าระบุตำแหน่งงาน เช่น หากระบุว่าต้องการงานด้านบัญชี อาจจะได้รับการพิจารณาให้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนหรือเป็นผู้ช่วยแคชเชียร์หรือ ผู้ช่วยสมุห์บัญชี แต่ถ้าหากว่าสนใจตำแหน่งผู้ช่วยสมุห์บัญชี หากตำแหน่งผู้ช่วยสมุห์บัญชีไม่ว่าง อาจไม่ได้รับการพิจารณาเลย นอกจากจะระบุลักษณะงานที่คิดว่าจะทำได้แล้วควร ระบุข้อความต่อท้ายว่า หรืองานอื่นที่เหมาะสม

3. กิจกรรม กรณีที่ต้องกรอกรายละเอียดของงานที่เคยทำหรือกิจกรรมที่เคยทำขณะศึกษาอยู่ ให้พยายามเขียนให้รวบรัด ได้ใจความและเน้นจุดสำคัญ หากรายละเอียดเหล่านี้ได้ระบุในประวัติย่อแล้ว ให้ระบุไว้ในช่องนี้ด้วยว่า ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประวัติย่อ

4. บุคคลอ้างอิง กรณีที่ต้องระบุชื่อผู้อ้างอิงหรือถึงบุคคลที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้สมัครทั้งในด้านอุปนิสัย ใจคอ ความประพฤติ หรือหน้าที่การงาน ควรจะต้องแจ้งบุคคลเหล่านั้นก่อน และหากเป็นไปได้ควรจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจ ราชการ หากหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ควรจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือเพื่อนรุ่นพี่ หรืออาจารย์พิเศษในวิชาที่ผู้สมัครเรียน อย่าอ้างอิงพ่อแม่ หรือญาติผู้ใหญ่ เพราะบางหน่วยงานจะระบุไว้ชัดเจนว่า บุคคลที่จะตรวจสอบประวัติได้จะต้องไม่ใช่ญาติพี่น้อง

5. กรอกให้ครบ ควรจะกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบทุกช่อง แต่มีข้อต้องระวังว่า รายละเอียดใดที่ยังไม่แน่ใจ หรือยังไม่พร้อม เช่น กรณี ไม่มีข้อความที่จะกรอกให้ขีด (-) ลงในช่องนั้น เป็นการแสดงว่าเป็นคนละเอียดรอบคอบ

ถึงแม้จะเป็นการกรอกประวัติออนไลน์ แต่คุณก็ต้องให้ความสำคัญเช่นกัน หากคุณกรอกข้อมูลโดยรวมทั้งหมดแล้ว ควรตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดก่อนส่งเพื่อกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เชื่อว่าหากทุกคนนำเทคนิคทั้ง 5 ข้อไปใช้ ประวัติออนไลน์ของคุณจะออกมาสมบูรณ์แบบและโดนใจนายจ้างแน่นอน