over 4 years ago -

คำถามที่มักถามบ่อยในการสัมภาษณ์ Call Center

31

​คำถามที่มักถามบ่อยในการสัมภาษณ์ Call Center

ทุกท่านคงคุ้นเคยกับอาชีพ Call Center เป็นอย่างดี Call Center เปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวในการติดต่อหรือขอความช่วยเหลือต่างๆ เช่น สอบถามเรื่องบริการ สินค้า ธนาคาร โรงพยาบาล หน่วยงานราชการหรือเอกชนต่างๆ ทำให้อาชีพ Call Center ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องและได้เงินเดือนไม่น้อยเลยทีเดียว หากคุณมีความรู้ด้านภาษา ยิ่งทำให้เงินเดือนยิ่งสูงขึ้นไปอีก และสำหรับคนที่สนใจในตำแหน่งงานนี้ แมนพาวเวอร์ขอยกตัวอย่างคำถามสำหรับผู้สมัครงานตำแหน่ง Call Center เพื่อใช้ในการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์ ดังนี้

•คุณสามารถทำงานเป็นกะ และสามารถทำงานล่วงเวลา ได้หรือไม่

•คุณสามารถพิมพ์ดีดสัมผัสได้หรือไม่ ได้กี่คำต่อนาที ไทย, อังกฤษ

•คุณสามารถพูดภาษาอื่น ที่นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้หรือไม่ กรุณายกตัวอย่าง

•กรณีเลิกงานล่วงเวลาในตอนดึก คุณจะเดินทางกลับบ้านอย่างไร เช่น กรณีที่ BTS, MRT, รถประจำทาง หมด

•คุณมีประสบการณ์ด้าน Call Center มาหรือไม่ ถ้ามีระบุบริษัท และประเภทธุรกิจ

•คุณมีปัญหาทางด้านการได้ยินหรือไม่ เช่นหูหนวก หูตึง หรือเคยประสบอุบัติเหตุ

•คุณมีปัญหาทางการควบคุมอารมณ์หรือเปล่า เมื่อได้รับการปฏิเสธจากลูกค้า

•ลองยกตัวอย่างเหตุการณ์ ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ และแนวทางแก้ปัญหาที่คุณเคยประสบมา

•เหตุการณ์สมมุติกรณีลูกค้าโทรมาร้องเรียน (Complain) คุณจะมีวิธีการจัดการกับเหตุการณ์นี้อย่างไร

ทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ตำแหน่ง Call Center เพื่อใช้เตรียมตัวก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์งาน Call Center หากคุณมีการเตรียมความพร้อม และฝึกซ้อมตอบคำถามเหล่านี้หน้ากระจกหรือฝึกกับคนใกล้ตัว คุณมีสิทธิ์ได้งานนี้แน่นอน อย่างสุภาษิตที่ว่า “รู้เข้า รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง”

สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency, คำถามที่มักถามบ่อยในการสัมภาษณ์ Call Center