over 4 years ago -

แรงงานยุคใหม่ต้องรู้ เตรียมรับมือระบบ 'อัจฉริยะโลก' สู่การผลิตยุคที่ 3

66

แรงงานยุคใหม่ต้องรู้ เตรียมรับมือระบบ 'อัจฉริยะโลก' สู่การผลิตยุคที่ 3

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทยแรงงานยุคใหม่ต้องรู้ เตรียมรับมือระบบ 'อัจฉริยะโลก' สู่การผลิตยุคที่ 3

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

หากย้อนไปในแต่ละยุคสมัย งานด้านการผลิตของกลุ่มโรงงาน มีบทบาทแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะอุตสาหกรรมด้านสิ่งทอ อุตสาหกรรมด้านรถยนต์ อุตสาหกรรมด้านอุปโภคบริโภค ล้วนแต่เกิดจากงานด้านโรงงาน ระบบดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ การเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีใหม่มีผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม มักก่อให้เกิดความต้องการทักษะใหม่ สร้างตำแหน่งงานใหม่ ๆ มากมาย

ดังนั้น การผลิตถือเป็นด่านแรกของการเปลี่ยนผ่าน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในความต้องการทักษะการทำงานใหม่ ลดบทบาทของทักษะไร้ประโยชน์ ผู้ผลิตมักขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะสูงไม่สามารถค้นหาบุคลากรที่มีทั้งทักษะด้านเทคนิค ทักษะการประสานงานที่ผสานเข้ากันได้อย่างลงตัวเหมาะสมกับตำแหน่งงานใหม่การผสมผสานุระหว่างเทคโนโลยี บุคลากร ให้เกิดทักษะที่ลงตัวตอบโจทย์สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง การค้นหาทางออกที่เหมาะสม สำหรับการขาดแคลนทักษะที่เป็นที่ต้องการ ในกลุ่มภาคการผลิตถึง 2 ล้านตำแหน่ง เพื่อไม่ให้ขาดแคลนแรงงาน

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ร่วมกับ เอ็มเอ็กซ์ดี พร้อมร่วมกับพันธมิตรทางวิชาการ รัฐบาล และอุตสาหกรรมกว่า 30 ราย รวมถึงซีเมนส์ ไมโครซอฟท์ แคทเธอร์พิลลาร์ และเจเนอรัล อิเล็กทริค ได้สำรวจภาคการผลิตดิจิทัลในอนาคต เพื่อวิเคราะห์ระบุถึงทักษะและหน้าที่ในอนาคต ถึงขีดความสามารถในเครื่องมือสนับสนุนองค์กรของภาคการผลิต เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนผ่านของภาคอุตสาหกรรมที่แน่นอน ต้องเข้าสู่สังคมแห่งดิจิทัลเต็มรูปในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

รีเบคก้า โดวาลสลกี้ รองประทานบริษัท แมนพาวเวอร์ อเมริกาเหนือ เปิดเผยว่า เส้นทางของการผลิตให้สามารถเข้าถึงศักยภาพเหล่านี้ได้ด้วยทักษะใหม่ๆ ที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมากมาย สู่ความล้ำสมัย ของสังคมแห่งดิจิทัลและการเชื่อมต่อ จากรุ่นที่ศูนย์จนถึงรุ่นที่สาม

ปัจจุบันนี้ โลกได้เข้าสู่การผลิตรุ่นที่สามอย่างสมบูรณ์ ปี 2563 รุ่นที่สามจะกลายเป็นกระแสหลักเนื่องจากเทคโนโลยีมีความแพร่หลายมากขึ้น และเครื่องจักรมีความฉลาด สามารถสอนและเรียนรู้จากกันและกันได้ นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้บุคลากรรุ่นใหม่ที่มีหน้าที่จัดการระบบการเชื่อมต่อระหว่างองค์กรเหล่านี้ ต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ทั้งนี้ รุ่นการผลิตมักสอดคล้องกับยุคสมัยต่าง ๆ ของเครื่องมือการผลิต เทคโนโลยี และงานแต่ละรุ่นมีดังนี้ㆍ รุ่นที่ศูนย์ คือ การผลิตแบบดั้งเดิมในช่วงทศวรรษที่เจ็ดสิบ และศตวรรษที่ 20 รุ่นที่หนึ่ง ใช้เวลา 35 ปี ตั้งแต่ปี 2513 ถึง 2548 ใช้ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ในการผลิตผ่านระบบอัตโนมัติㆍ รุ่นที่สอง คือ การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การผลิตที่ทันสมัย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงปลายของรุ่นที่สองㆍ รุ่นที่สาม นับจากปี 2563 เป็นยุคแห่งดิจิทัล จะก้าวอย่างรวดเร็ว ภาคการผลิต แรงงาน ต้องตามให้ทัน และคาดว่าจะเข้าสู่การผลิตรุ่นที่สามอย่างเต็มรูปแบบในไม่ช้า

สำหรับประเทศไทยในปี 2563 และในอนาคต ต้องเผชิญกับความล้ำหน้าโลกของเชื่อมต่อแบบไร้พรมแดน ด้วยอินเทอร์เน็ตในภาคอุตสาหกรรม ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ การพิมพ์สามมิติ ยุคแห่งดิจิทัล การผลักดันให้เกิดโรงงานแห่งอนาคต นับจากวันนี้ ถึง 5 ปีข้างหน้าการเปลี่ยนผ่านทางอุตสาหกรรมจะเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัว ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ ภาพรวมของประเทศ

ขณะเดียวกัน การเปิดโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี จะเป็นจุดสำคัญในการก้าวโรงงานแห่งอนาคตของประเทศ เทคโนโลยีที่ทันสมัยจะช่วยให้ภาคการผลิตและระบบการผลิตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอีกห้าถึงสิบปีข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงสูระบบดิจิทัลนี้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ทั่วโลกเชื่อมต่อกันอย่างไร้ขีดจำกัด ทำให้เกิดความต้องการทักษะใหม่ และเปิดโอกาสใหม่ ๆให้แก่ธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตและมูลค่าของตนเอง

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป พบว่า ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรภาคการผลิตเกือบครึ่งของหน้าที่ทั้งหมดในภาคการผลิต หรือ 49% ต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในสามถึงห้าปีข้างหน้า เนื่องจากมีการเปลี่ยนผ่านทางอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบจากการวิเคราะห์กำลังคนของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป พบตำแหน่งหน้าที่ใหม่ 165 ตำแหน่งใน 7 สาขาความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ได้แก่ การผลิตดิจิทัล, เครือข่ายดิจิทัล บริษัทดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล,การออกแบบดิจิทัล, เครือข่ายการจัดหา และการผสมผสาน

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การเพิ่มทักษะให้แก่บุคลากรสายงานผลิตในอนาคตทั้งในแง่ความเร็วและความกว้างขวาง จำเป็นต้องใช้วิธีฝึกอบรมรูปแบบใหม่ โดยการพัฒนาทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะได้รับจากหลักสูตรการรับรองที่มีระยะเวลาสั้นประมาณหกเดือนหรือน้อยกว่า ผู้ได้รับการฝึกจะสามารถรักษาทักษะไว้ได้มากยิ่งขึ้นหากทำการฝึกควบคู่ไปกับการฝึกงานจริง

การเป็นโรงงานแห่งอนาคต ไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนา ปรับเปลี่ยนภายในองค์กรเพียงอย่างเดียวหากแต่จะเป็นการปลดล็อคของประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาด้านภาคอุตสาหกรรมการผลิต การพัฒนาด้านแรงงาน ให้เป็นแรงงานที่มีทักษะคุณภาพตรงตามความต้องการ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเชิงเศรษฐกิจ หากแต่วันนี้ต้องขับเคลื่อนเดินหน้าไปด้วยกัน ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนภาคการศึกษาที่ต้องมองแผนการพัฒนาในระยะยาว

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป สรุปประเด็นสำคัญที่ภาคธุรกิจต้องปรับตัวรับกับการผลิตยุคดิจิทัล ได้แก่ㆍพัฒนากลยุทธ์เชื่อมโยงแรงงาน แรงงานที่มีทักษะ ที่เหมาะสม สร้างแรงงานคุณภาพเหมาะสำหรับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และมีการวางแผนต่อยอดㆍระบุทักษะที่จะมีความสำคัญในระยะสั้น กลาง และยาว สร้างแผนผังตำแหน่งขอบเขตที่ชัดเจนเหมาะสมกับตำแหน่งงาน สามารถใช้ข้อมูลในการระบุทักษะตามความต้องการㆍ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการทำงานในอนาคต ทั้งในด้านของภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ด้านแรงงาน และเศรษฐกิจของประเทศ

ที่่มา : Line Today

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด

ติดต่อฝ่ายการตลาด:

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency,แรงงานยุคใหม่ต้องรู้ เตรียมรับมือระบบ 'อัจฉริยะโลก' สู่การผลิตยุคที่ 3