over 4 years ago -

เทคนิคจุดพลังเอาชนะงานที่ไม่ชอบ

52

​เทคนิคจุดพลังเอาชนะงานที่ไม่ชอบ

“งานที่ไม่ชอบ” แค่ได้ยินคำๆนี้ หลายๆคนไม่ว่าประกอบอาชีพอะไร พอได้รับมอบหมายหรือจำเป็น ต้องทำโดยไม่ชอบ หรือทนทำๆไป สุดท้ายผลลัพธ์ของงานก็ออกมาไม่ดี ท้ายสุด อาจส่งผลต่อชีวิตในอนาคต แต่อีกหลายๆคนทำไมมีพลังเหลือเฟือ มันมาจากวิธีไหน ผู้เขียนมีเทคนิคง่าย ในการจุดพลังเอาชนะงานที่ไม่ชอบดังนี้

1. ต้องเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจ คิดบวก การที่เราเป็นคนคิดบวก จะส่งผล ไม่ยอมท้อถอย มองเห็นปัญหาว่าทำไมถึงไม่ชอบงานที่ทำ เกิดจากตัวเรา ตัวงาน หรือสิ่งแวดล้อม เราจะได้เกิดปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาได้ถูกวิธี เช่น ต้องการเครื่องมืออะไร ต้องการที่ปรึกษาหรือไม่ ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงให้เรามีพลังที่จะชนะงานได้

2. เติมความสดใส สร้างไฟให้สถานที่ทำงานหรืองานที่ทำ สถานที่ บรรยากาศ มีผลต่อความรู้สึกอยากทำงานค่อนข้างมาก สำหรับผู้ทำงานอาจจัดสภาพแวดล้อม ห้องทำงาน โต๊ะทำงาน เคลียร์สิ่งไม่จำเป็นออก หรือเปิดเพลงเบาๆในบางครั้ง หลายๆครั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆส่งผลให้จิตใจเรามีพลังที่จะสู้กับความยากของงานที่ไม่ชอบ

3. ปรับตัวเองเป็นนักมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มนุษย์เราโดนสร้างและออกแบบให้อยู่ร่วมกัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ควรทำความรู้จัก ช่วยเหลือ แบ่งปันกับเพื่อนร่วมงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว เพื่ออาจจะช่วยเหลือยามที่เราหรือเพื่อนต้องการคำปรึกษา จะช่วยเพิ่มพลัง ให้การทำงานสนุกสนานและนำไปสู่ความสำเร็จ

4. การฝึกควบคุมการใช้อารมณ์ คุณภาพของอารมณ์ ตัวเราเองที่ใช้และได้รับในแต่ละวันสำคัญมากๆ หากเราสามารถฝึกและควบคุมอารมณ์ได้ เช่น กำหนดอารมณ์ให้มีความสนุกสนาน สดชื่น กระตือรือร้น ไม่ขี้เกียจ มีความเพียรพยายาม เราก็สามารถจุดพลังเอาชนะงานที่ไม่ชอบได้ง่ายๆ

5. เป้าหมายต้องชัดเจนและลงมือทำทันที ถ้าตัวเรามีเป้าหมายชัดเจนพอ ว่าทำเพื่อใคร เพื่ออะไร ต่อให้อุปสรรคแค่ไหน อย่าแค่ฝัน เห็นเป้าหมายแต่ไม่ลงมือทำ หากเรามุ่งมั่นลงมือทำทันที

เพียงใช้เทคนิคจุดพลัง ทั้ง 5 อย่างนี้ รับรองไม่ว่าคุณจะได้รับงานแบบไหน งานที่ชอบ หรือ งานที่ไม่ชอบ คุณก็สามารถจุดพลังเพื่อพิชิตงานนั้นๆได้แน่นนอน

 สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency, เทคนิคจุดพลังเอาชนะงานที่ไม่ชอบ