about 4 years ago -

10 อันดับสายงานที่นายจ้างต้องการตัวมากที่สุด ปี 2563 อาชีพไหนมาแรง

67

​10 อันดับสายงานที่นายจ้างต้องการตัวมากที่สุด ปี 2563 อาชีพไหนมาแรง

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

คนวัยทำงานยุคใหม่ต้องปรับตัวและอัปสกิลให้ตรงตามความต้องการตลาดแรงงานมากขึ้น หลังจากเศรษฐกิจประเทศไทยและทั่วโลกชะลอตัว ตั้งแต่ปลายปี 2562 มาจนถึงไตรมาสแรกของปี 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า มี 3 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศคือ ภัยแล้ง ความล่าช้าของการอนุมัติงบประมาณปี 63 และการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ที่ยังคงยืดเยื้อ ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการทำธุรกิจในวงกว้าง ทิศทางแรงงานและการจ้างงานในครึ่งปีแรก จึงส่งสัญญาณชะลอตัว โดยแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ในฐานะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตลาดแรงงานเชิงนวัตกรรม สรุปภาพรวมในปีนี้ว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการรัดเข็มขัดและจ้างงานเข้มงวดมากขึ้น แรงงานยุคนี้จึงต้องมี Multiple skill พัฒนาเสริมทักษะให้ตนเองมีความเชี่ยวชาญในสายงานนั้น ๆ พร้อมกับแนะนำสายงานที่เป็นที่ต้องการ ทั้งในมุมมองของนายจ้างและแรงงาน และกลุ่มธุรกิจที่กำลังต้องการคนมากที่สุดด้วย มาดูกันว่า มีสายงานไหนบ้าง และตรงตามความสามารถที่เรามีหรือไม่

เมื่อสำรวจกว่า 1,864 บริษัท ที่กำลังต้องการแรงงาน พบว่า นายจ้างต้องการกลุ่มงานขายและการตลาด มากที่สุด เพราะการเสนอขาย ให้ข้อมูลสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า สำคัญมากต่อการกระตุ้นให้ผู้บริโภคใช้จ่าย ในสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวเช่นนี้ ขณะที่การตลาด ก็สำคัญในการประชาสัมพันธ์ โฆษณา ให้สินค้าและบริการ เป็นที่รู้จัก คนที่มีอาชีพไม่ว่าจะเป็นพนักงานขาย เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด จึงเป็นที่ต้องการมากในตอนนี้

ส่วนสายงานที่กำลังมาแรงคือ งานระยะสั้นต่าง ๆ (Temporary & Contract) ที่ขึ้นมาอยู่อันดับ 3 ผลมาจากองค์กรหันมาเริ่มจ้าง Outsource หรือ Freelance กันมากขึ้น เพราะคนกลุ่มนี้มีทักษะเฉพาะทาง และค่าแรงสามารถต่อรองได้ ทำให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุน และได้งานที่มีคุณภาพ อีกทั้งการมีสัญญากำหนดระยะเวลา ทำให้คอยปรับเปลี่ยนแก้ไขงานได้ตามต้องการ ในงบประมาณที่กำหนด นายจ้างจึงไม่จำเป็นต้องมีพนักงานประจำ แรงงานเองก็ทำงานได้อิสระ ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

ด้านไอที ก็น่าจับตามอง เพราะองค์กรยุคใหม่ต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ Big Data ที่ถือเป็นกุญแจสำคัญของการทำธุรกิจในอนาคต ทำให้อาชีพ Programmer Data Analysis Data Scientist มีความต้องการแบบก้าวกระโดด เพราะจะช่วยพัฒนาโปรแกรม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และรับมือความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ด้านผลสำรวจจากผู้สมัครงาน 135,589 ราย พบว่า อาชีพที่แรงงานอยากทำมากที่สุด อันดับ 1 อยู่ในกลุ่มสายงานขายและการตลาดเช่นเดียวกัน โดยคิดเป็น 23.74% จากจำนวนผู้สมัครงานทั้งหมด สาเหตุอาจเกิดจากสายงานกลุ่มนี้ สามารถเรียนรู้ได้ ไม่ต้องมีทักษะมาก่อน ทำให้โอกาสค่อนข้างเปิดกว้างกว่าสายงานอื่น ๆ และยังมีค่าคอมมิชชั่นที่ช่วยให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม สะท้อนให้เห็นว่า ทักษะการขายเป็นสิ่งสำคัญ เป็นโอกาสของใครก็ตามที่อยากจะเติบโตในสายงานนี้ในอนาคต

กลุ่มธุรกิจที่ต้องการแรงงานสูงสุด 3 อันดับแรก แมนพาวเวอร์ ประเทศไทย ยังได้สำรวจในส่วนของกลุ่มธุรกิจที่ต้องการแรงงานสูงสุดด้วย โดยพบว่ามี 3 อันดับหลัก ๆ ได้แก่1. งานด้านบริการ ไม่ว่าจะเป็นงานบริการเฉพาะกิจ, ขนส่งและโลจิสติกส์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, สื่อและสิ่งพิมพ์, การแพทย์, พาณิชย์ คิดเป็น 25.80%2. สินค้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ยานยนต์, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, เหล็ก, กระดาษและวัสดุการพิมพ์, บรรจุภัณฑ์ โดยมีความต้องการแรงงาน 17.73%3. สินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจที่ผลิตของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, แฟชั่น, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ คิดเป็น 13.39% จากจำนวนความต้องการแรงงานทั้งหมด

พร้อมกันนี้แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ยังแนะนำแรงงาน ให้เร่งปรับตัวรับมือกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของการจ้างงานมากขึ้น โดยถึงแม้เทคโนโลยีกำลังเข้ามาแทนที่แรงงานคน แต่อาชีพในสายงานและกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มก็ยังต้องการคนจำนวนมาก ในการขับเคลื่อนองค์กร เราจึงควรคอยอัปสกิล และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และสร้างมูลค่าให้กับตนเองอยู่เสมอ

ที่มา : Kapook

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด

ติดต่อฝ่ายการตลาด:

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency,10 อันดับสายงานที่นายจ้างต้องการตัวมากที่สุด ปี 2563 อาชีพไหนมาแรง