about 4 years ago -

หาพนักงาน part time | Part-time-jobs

News C35fcfe3ecb96710185fd631d80a3dae

​รับจัดหาพนักงานและแนะนำงาน Part time

Part- time jobs มีความหมายว่าอย่างไร ถ้าหากดูความหมายของpart time jobs จาก Dictionary เป็นคำนามหมายถึงงานนอกเวลา หรืองานที่ทำ นอกเวลาปกติบางทีเราเรียกทับคำศัพย์ว่างานพาร์ทไทม์อีกคำที่ได้ยินบ่อยคือ งานพิเศษซึ่งหมายถึง งานที่ทำนอกเวลาการทำงานตามปกติไม่ใช่ทำเป็นงานประจำทุกวันเวลาในการทำงานพิเศษไม่แน่นอนแล้วแต่สภาพของงานค่าจ้างจะมีการตกลงจ้างงานเป็นรายการเป็นชิ้นงานหรือนับเวลาทำงานเป็นรายชั่วโมงค่าแรงสำหรับงานพิเศษจะคิดตามคุณภาพของงานที่ทำอาจจะจ่ายกันเป็นชิ้นงานหรือนับเวลาทำงานเป็นกะหรือรายชั่วโมงก็แล้วแต่งานพิเศษชนิดนั้นๆ โดยรวมแล้วคำที่นิยมใช้แทนในความหมายของpart time job ก็คืองานพิเศษนั่นเอง ถ้าจะยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น นักศึกษามหาวิทยาลัยที่รับงานคีย์ข้อมูลมาทำที่บ้าน หรือรับช่วยงาน event ในวันหยุด

งาน part time โดยหลักจะถูกมองว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่ผู้ที่ต้องการหารายได้เพิ่มจากงานประจำ และรายได้เสริมให้กับ บางคนที่ทำงานเต็มเวลาไม่ได้ ที่จริงแล้ว งาน Part time มีประโยชน์มากนอกเหนือจากรายได้พิเศษ โดยเฉพาะกับน้องๆนักเรียน นักศึกษา ในปัจจุบันคนไทย เรา ยังไม่ค่อยตื่นตัวกับการหางาน part time มากเท่าในต่างประเทศ ดังที่เราเห็นกันบ่อยๆในหนังหรือรายการโทรทัศน์ ของประเทศอเมริกา อังกฤษหรือประเทศในเอเชียเช่นญี่ปุ่น นักเรียนนักศึกษาที่นั่นส่วนมากจะออกไปหางาน part time เพื่อหารายได้พิเศษตั้งแต่ เป็นนักเรียนมัธยมเพราะผู้ปกครองที่นั่นให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการ ณ์และความรับผิดชอบ ซึ่งเมือเด็กๆเหล่านนี้เรียนจบมา เค้าก้อพร้อมกับการทำงานอย่างจริงจังโดยที่ไม่ต้องปรับตัวมากนัก สำหรับในประเทศไทยก็หลายๆบริษัทก็กำลังมองหาพนักงาน part time เพื่อให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษา หาประสบการณ์ในการทำงาน part time ซึ่งสามารถสร้างทักษะที่แตกต่างจากคนที่เรียนจบมาโดยไม่เคยผ่านงาน อะไรมาเลย บางคนไม่เคยทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ไม่เคยฝึกงาน เมื่อจบออกมามักจะเสียเปรียบคนที่เคยฝึกงาน ทำงานเป็นพนักงาน part time มาหลายๆด้าน ไม่รวมถึงรายได้คือ

·ความมั่นใจในตัวเอง และการเข้าสังคม

·ประสบการณ์จริงจากการทำงาน ที่สามารถนำมาปรับใช้กับงานปัจจุบัน

·ประวัตืการณ์ทำงาน บน resume เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน

ดังนั้นงาน Part-time จึงไม่ควรถูกมองข้าม และได้รับการสนับสนุน น้องๆบางคนอาจสนใจแต่ไม่ทราบว่างาน part-time อะไร หรืองานอะไรที่น่าสนใจและสามารถทำได้บ้าง คำแนะนำง่ายๆคือ ควรเป็นงานที่มีประโยชน์กับเราในระยะยาว ให้เราได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เช่น

·Data entry ช่วยฝึกในเรื่องการพิมพ์เอกสาร และงาน admin ในออฟฟิส

·งานTemp staff ในevent ต่างๆ ช่วยฝึกในเรื่องการทำงานกลับคนกลุ่มใหญ่ การประสานงาน แก้ไข้สถานการณ์

·พนักงานประจำร้าน ไม่ว่าจะเป็นขายของ หรืออาหาร ช่วยให้เราเรียนรู้การขายและให้ บริการ การบริหารงาน franchise และการใช้ภาษาต่างประเทศด้วย

โดยปกติ อัตราค่าจ้างสำหรับงาน part time อยู่ในระดับที่ดี เพราะ เป็นการจ้าง ในช่วงเวลานอกเวลาทำงานปกติหรือเป็นแบบชั่วคราว บริษัทต่างๆจึงมักจะจ่ายค่าตอบแทนให้ไม่น้อยกว่าค่าจ้างพนักงานปกติ หรืออาจมากกว่าในกรณีที่เป็นงานด่วนหรือโครงการพิเศษ ดังนั้นถ้าใครยังไม่มีงาน part-time ทำลองมองหาจากประกาศหางานและweb ของบริษัทต่างๆ ได้