over 3 years ago -

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปเผย สิ่งที่พนักงานต้องการ หลังโควิด รับ New Normal

News Thumb Dec1

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

สิ่งที่พนักงานต้องการ หลังโควิด บนวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal) แมนพาวเวอร์กรุ๊ปเผย ส่วนใหญ่กังวลเรื่อง การกลับไปทำงาน และรักษาตำแหน่งงาน

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เผยผลสำรวจเกี่ยวกับ สิ่งที่พนักงานต้องการ หลัง โควิด -19 หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อวิถีการทำงาน สู่รูปแบบการทำงานแบบปกติใหม่ (New Normal) ขึ้น