over 3 years ago -

Thai workforce accelerates skill development in "Language, Problem-solving, and Communication" to cope with competitive job market.

Thumb News 1

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

แรงงานไทย ยุคโควิด-19 เร่งพัฒนาทักษะรอบด้าน โดยเฉพาะ ภาษา การแก้ปัญหา เจรจาสื่อสาร มุ่งพัฒนาการทำงาน รับมือการแข่งขันตลาดงาน