over 3 years ago -

แชมป์สายงาน และตลาดต้องการสูงสุดปี 2564 งานขาย การตลาด ปีแห่งการฟื้นตัวครั้งสำคัญของภาคอุตสาหกรรม

Thumb Web News1

​​ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

งานขาย การตลาด แชมป์สายงานที่ทั้งแรงงาน และตลาดต้องการสูงสุดปี 2564 แมนพาวเวอร์ ชี้ปีนี้ปีแห่งการฟื้นตัวครั้งสำคัญของภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำที่ปรึกษาด้านแรงงาน เปิดเผยว่า จากผลสำรวจจากกลุ่มลูกค้าของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย พบว่า สายงานขาย การตลาด เป็นสายงานที่ ทั้งตลาดงาน และตลาดแรงงาน มีความต้องการเป็นอันดับ 1 สะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องกัน ในสัดส่วนความต้องการของตลาดกับแรงงาน