over 3 years ago -

การใช้คำศัพท์ที่ดึงดูดและโดนใจ (Power Words) ในการเขียนเรซูเม่

Thumb Web Knowledge

​การใช้คำศัพท์ที่ดึงดูดและโดนใจ (Power Words) ในการเขียน เรซูเม่

การใช้ภาษาในเรซูเม่นับว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการสมัครงานเป็นอย่างมาก นายจ้างจะดูความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งงานและประวัติในเรซูเม่ของคุณ แน่นอนถ้าเรซูเม่ของคุณเข้าตาแล้ว คุณจะได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์งานนั่นเอง ดังนั้นจะต้องเขียนเรซูเม่ที่ดึงดูด ชัดเจน อ่านง่าย และสามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างรวดเร็วนั้น การเขียนเรซูเม่จึงต้องคำนึงถึงคำศัพท์หรือ Power Wordsที่ใช้เพื่อนำเสนอคุณสมบัติของคุณให้ตรงกับความต้องการของตำแหน่งนั้นๆ การใช้ Power Words หรือคำศัพท์ที่ดึงดูดและโดนใจที่จะทำให้คุณมีโอกาสสูงในการได้งาน

โดยทั่วไป จุดประสงค์ของเรซูเม่ หรือ Resume Objectiveมักจะเขียนต่อจากข้อมูลและประวัติของผู้สมัคร ประมาณไม่เกิน 2-3 ประโยค ในส่วนนี้จะบอกถึงจุดประสงค์ของการสมัครงานและเป้าหมายในการทำงานของคุณ ไม่ควรบอกถึงเป้าหมายชีวิตว่าในอนาคตอีกห้าปีสิบปีคุณอยากเปิดบริษัทของตัวเองหรือต้องการจะรีไทร์เมื่อไหร่ แต่ควรเขียนสั้นๆโดยการใช้ Power Words อธิบายว่าเราต้องการทำอะไรให้บริษัท แล้วมีเป้าหมายที่ตรงกับความต้องการของบริษัทหรือตำแหน่งงานนั้นๆ

สิ่งที่ขาดไม่ได้ในจุดประสงค์ของเรซูเม่คือการบอก จุดแข็งของคุณ ความเชี่ยวชาญ และ วุฒิประวัติเบื้องต้น เพื่อที่นำเสนอคุณสัมบัติตัวเองว่าเหมาะสมแก่ตำแหน่งงานหรือไม่ เนื่องจากผู้อ่านต้องอ่านเรซูเม่หลายฉบับ ดังนั้นควรเขียนเรซุเม่ให้กระชับโดยใช้ Power Words ให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ ดึงดูดจากตัวคุณแล้วอยากที่จะร่วมงานกับคุณ เพียงแค่อ่านสองสามประโยคนี้

ถ้าหากคุณกำลังสมัครงานเพื่อเปลี่ยนสายงานหรือมีประสบการณ์ในการทำงานน้อย ให้คุณเลือก Power Words ที่พูดถึงว่า อนาคตคุณอยากเป็นอะไรในสายงานนั้นมากกว่าที่จะพูดถึงประวัติการงานของคุณที่ผ่านมา หากให้ดีควรใส่ความสำเร็จของคุณ คุณลักษณะความสามารถ และ คุณสมบัติพิเศษลงไปด้วย เพื่อเพิ่มความโดดเด่นของเรซูเม่ให้นายจ้างสนใจ

ในการเขียนจุดประสงค์ของเรซูเม่ ที่ดีนั้นควรคำนึงถึง การใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องและมีความโดดเด่น หรือ Power Wordsนั้นเอง โดยใช้คำศัพท์อย่างเช่น นำทีม คิดค้น ผลักดัน นำเสนอ เปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อน พัฒนา มอบหมาย กำหนดมาตรฐาน รับผิดชอบ วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และ สื่อสาร เป็นต้น

การใช้Power Words จึงเป็นสิ่งที่โดดเด่นและน่าประทับใจแก่ผู้อ่าน และทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้รับเข้าทำงานมากกว่าผู้สมัครคนอื่น

ตัวอย่างของ Power Word:
ก กระตุ้น ก่อตั้ง กำหนด กำหนดโครงสร้าง เก็บรักษา เกินกว่า ไกล่เกลี่ย แก้ไข
ข ขยาย ขะมักเขม้น ขับเคลื่อน ขาย เข้าร่วม เขียน
ค ค้นคว้า ค้นหา ควบคุม คัดเลือก คัดออก คาดการณ์ คำนวน คิดค้นขึ้น คุณสมบัติ
จ จดสิทธิบัตร จบการศึกษา จัดเตรียม จัดแจง จัดการ จัดซื้อ จัดตั้ง จัดทำ จัดพิมพ์ จัดระเบียบ จัดระบบ จัดหา จัดหาให้
จำนวน จุดประกาย จูงใจ เจรจา
ช ชนะ ช่วยเหลือ ชักชวน ชำนาญ ชี้แนะ เชื่อฟัง
ด ดัดแปลง ดำเนินการ ดูแล ได้รับประโยชน์ ได้รับ
ต ตรวจตรา ตรวจสอบ ตัดสิน ตัดสินใจ ติดตั้ง ติดตาม
ท ทดลอง ทบทวน ทำให้เป็นประโยชน์ ทำให้เหมาะ ทำให้ดีขึ้น ทำให้ทันสมัย ทำให้สะดวก ทำงบประมาณ สัญญา ทำสำเร็จ ทำ
หน้าที่แทน ทำรายได้
น นำ นำเสนอ นำส่ง
บ บรรจุ บรรยาย บริการ บริหารงาน บันทึก
ป ปกป้องลิขสิทธ์ ปฎิบัติหน้าที่ ประเมิน ประกอบโครงสร้าง ประนีประนอม ประพันธ์ ประสบผลสำเร็จ ประหยัด ปรับตัว ปรึกษา
ปิด เป็นระบบ เปรียบเทียบ เปลี่ยนแปลง
ผ ผลกระทบ ผลักดัน ผลิต เผชิญกับ แผ่ขยาย
ฝ ฝึก ฝึกฝน
พ พัฒนา พิมพ์ พิสูจน์ เพิ่มขึ้น เพิ่มพูม
ฟ ฟื้นฟู
ม มอบหมาย มาตรฐาน มีส่วนร่วม มุ่งไป แม่นยำ
น โน้มน้าว
ร รวบรวม รู้ถึง ระบุ รักษา รับประกัน รับผิดชอบ รับมือ รับรอง รายงาน ริเริ่ม เร่งรัด เริ่มดำเนินการ เรียบเรียง
ล ลงบันทึก ลดปริมาณ ลด ลดหย่อน ล้ำหน้า เลือกสรร
ว วัดระดับ วางแผน ว่าจ้าง วิเคราะห์ วิจัย
ศ ศึกษา
ส ส่งของ สต๊อคสินค้า สนับสนุน สมดุล สร้าง สร้างกรอบความคิด สร้างสรรค์ สอดคล้อง สอน สะสม สัมภาษณ์ สื่อสาร เสนอ
เสนอแนะ เสนองาน เสร็จสิ้น
ห เหมาะสม
อ อธิบาย อนุมัติ อบรม ออกแบบ อ้างอิง เอกสารประกอบ