over 3 years ago -

วิธีนำเสนองานแบบมืออาชีพ

Thumbnail

เพื่อนๆหลายๆคนเคยเจอเหตุการณ์นี้บ้างไหม เมื่อต้องการที่จะนำเสนองานต่างๆในที่ประชุม ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอต่อหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน หรือลูกทีมในแผนก แล้วไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร วันนี้จะบอกเคล็ดลับวิธีการนำเสนองานอย่างมืออาชีพเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่อยากจะได้ไอเดียการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ
สร้างบรรยากาศและแสดงความกระตือรือร้น

– ในการนำเสนองาน สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดคือการสร้างบรรยากาศให้ดูกระตือรือร้น เพราะโดยส่วนใหญ่ ผู้ฟังมักสนใจในสิ่งที่ดูแล้วน่าตื่นเต้น หรือบรรยากาศที่ชวนให้ค้นหาหรือดูแล้วรู้สึกว่าน่าสงสัย มากกว่าบรรยากาศที่ดูแล้วเหมือนเดิม หรือไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากการนำเสนอทั่วๆไป นำเสนอหัวข้อเรื่องให้ชัดเจน

– เมื่อสร้างบรรยากาศการนำเสนอที่ดูคึกคักขึ้นมาแล้ว หัวข้อที่จะนำเสนอจะเป็นบทนำเรื่องชูโรง ที่จะดึงดูดผู้ฟังทั้งหมด เข้ามาสู่เนื้อหาที่จะนำเสนอ จุดนี้เป็นจุดที่สำคัญมากอีกหนึ่งจุด ถ้าผู้ฟังไม่เข้าใจหัวข้อนำเสนอตั้งแต่ต้น การนำเสนองานก็จะไม่บรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้ นำเสนอให้เหมือนการแสดง

– การนำเสนอไม่ใช่การแสดงปาฐกฐา ดังนั้นผู้นำเสนองานควรสร้างบรรยากาศและวิธีการให้เหมือนการแสดง ทั้งนี้เพื่อเป็นการที่จะดึงดูดผู้ฟังให้คล้อยตามไปกับการเสนอข้อมูลต่างๆได้ เป็นอย่างดีโดยที่ไม่เบื่อกับเนื้อหาสาระจนเกินไป สร้าง Powerpoint ให้กระชับ และดูน่าอ่าน

– โดยส่วนใหญ่ผู้ฟัง มักไม่ชอบที่จะนั่งอ่าน Presentation ที่มีข้อความเยอะ แต่มักให้ความสนใจกับ Powerpoint ที่มีรูปหรือ กราฟ ที่ทำให้สามารถแสดงเนื้อหาในรูปแบบที่แตกต่างได้ดีกว่า ดังนั้นการจัดวาง Powerpoint ที่มีเนื้อหา รูป และการนำเสนอภาพเคลื่อนไหว หรือ กราฟ ที่พอดีจะเป็นตัวช่วยในการนำเสนองานต่างๆได้ดีกว่า Powerpoint ที่มีแต่ตัวหนังสือเรียบง่าย ทำให้ตัวเลขมีความหมาย

– การนำเสนองานบางครั้งตัวเลขก็จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ารูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว ดังนั้นการใช้ตัวเลขมาประกอบ โดยผสมผสานกับลีลาการนำเสนอที่เร้าใจ จะเป็นตัวดึงดูดและเสริมให้การนำเสนองานมีประสิทภาพมากยิ่งขึ้น อย่าตื่นเต้นกับข้อผิดพลาดระหว่างนำเสนอ

– ในบางครั้งผู้นำเสนองานอาจมักพบกับข้อผิดพลาดต่างๆในระหว่างที่นำเสนองาน ยกตัวอย่างเช่น ลืมข้อมูล หรือนำเสนอข้อมูลผิด อย่าตกใจ เพียงแต่พยายามตั้งสติและหาทางดึงความสนใจของผู้ฟังไปในเรื่องอื่น จะเป็นการช่วยให้สามารถกลับมาในเรื่องหลักที่จะนำเสนอได้ เน้นถึงประโยชน์ของสิ่งที่นำเสนอ

– ในท้ายที่สุดของการนำเสนอ เราไม่ควรลืมถึงการแสดงและเน้นย้ำถึงประโยชน์ของเนื้อหา ที่เรากำลังนำเสนอ เพราะผู้ฟังส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญถึงประโยชน์ของสิ่งที่กำลังนำเสนอ จนบางครั้งมากกว่าเนื้อหาของสิ่งที่นำเสนอด้วยซ้ำ ดังนั้น การเน้นย้ำถึงคุณประโยชน์ของสิ่งที่กำลังนำเสนอจะเป็นตัวส่งเสริมให้การนำเสนองานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ้อม ซ้อม และ ซ้อม

– แน่นอนว่าการนำเสนองานจะมีประสิทธิภาพมากไม่ได้ ถ้าปราศจากการซ้อม การซ้อมนำเสนอ จะเป็นการทำให้เราไม่ลืมถึงเนื้อหา และลำดับการนำเสนอ ดังนั้นยิ่งซ้อมมากยิ่งมีความคุ้นเคยมาก