Accounting

Location Bangkok
Discipline Accounting & Finance
Salary 20K-30K
Job Start Date

​สถานที่ทำงาน : รามอินทรา,ท่าแร้ง,บางเขน

คุณสมบัติ :

• รับผิดชอบงานบัญชีในการจ่ายชำระหนี้ให้กับทางSupplier

• รับผิดชอบการเรียกเก็บเงินรายวันกับทางSupplierและจัดทำรายงานสรุป

• ตรวจสอบและยืนยันธุรกรรมต่างๆทางการเงินให้ถูกต้องจัดเรียงและจับคู่ใบแจ้งหนี้เพื่อเตรียมใบสำคัญจ่า

• รวบรวมและจัดเตรียมเอกสารการชำระเงิน

• ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

• วันเวลาทำงาน: วันจันทร์-วันศุกร์ (วันเสาร์ 1 วันต่อเดือน) เวลา 8:00-17:00 (WFH)