Area Sales Executive -cosmetics ภาคใต้ 02/23

Location Thailand
Discipline
Job reference BBBH34980_1676684751
Salary Negotiable
Job startdate
Consultant email [email protected]

  • ดูแลขายสินค้าในเขตการขายต่างจังหวัดตามเขตการขาย(ภาคใต้)เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

  • วางแผนการทำงาน เสนอขายสินค้า ดูแลจัดเรียงสินค้า จัดส่งสินค้า ติดตามการชำระเงิน

  • ประสานงานการจัดส่งสินค้าและการเก็บเงินค่าสินค้ากับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง

  • ดูแลสร้างความสัมพันธ์รักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างฐานลูกค้าใหม่

  • สรุปข้อมูลปัญหา จัดทำรายงานการขาย เก็บข้อมูลการตลาดให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องตามกำหนด