🏳️‍🌈BA Wipro

Location Bangkok
Discipline FMCG and Retail
Job reference BBBH36724_1684384008
Salary THB10590.00 - THB15000 per annum
Job startdate ASAP
Consultant email [email protected]

รายละเอียดงาน

- แนะนำให้ความรู้กี่ยวกับเครื่องสำอางให้กับลูกค้า รวมถึงการสาธิตการใช้เครื่องสำอางแต่ละชิ้นให้กับลูกค้าที่สนใจ

- แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า

- จัดทำรายงานสรุปยอดขาย นับและตรวจสอบคุณภาพสินค้า ดูแลพื้นที่ขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ไม่จำกัดเพศ และวุฒิการศึกษา

2. อายุ 20-35 ปี (หากอายุเกินแต่มีประสบการณ์เรารับพิจารณาค่ะ)

3. มีประสบการณ์เป็นBA/PC ที่เกี่ยวกับเครื่องสำอาง

4. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องสำอาง

5. มีความชื่นชอบด้านงานขายและการบริการ