ช่างเทคนิค

Discipline Production
Salary Negotiable
Job startdate

​สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ / นนทบุรี / ปทุมธานี / สมุทรปราการ /ชลบุรี /ระยอง / ฉะเชิงเทรา

​​คุณสมบัติ :

•วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์,โทรคมนาคม,เทคโลยี คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

•อายุ20 –35 ปีและน้ำหนักไม่เกิน 80 ก.กผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน ร.ด มา

•มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา (เกียร์กระปุก)ได้

•สายตาไม่บอดสี และผ่านการทดสอบ Psytech Test Overall 3และ Abstract 3 ของบริษัทฯ

•ไม่กลัวความสูงและสามารถปีนบันได ได้

•มีบุคลิกภาพที่ดีและมีทัศนคติที่ดีต่องานขายและงานบริการ