ช่างฝีมือ (ช่างเหล็ก,ช่างปูน,ช่างสี,ช่างฝ้า,ช่างไม้เฟอร์นิเจิอร์)

Location Bangkok
Discipline Production
Salary 15,600 THB
Job startdate

สถานที่ : กรุงเทพและต่างจังหวัด

หน้าที่รับผิดชอบ:

• รับผิดชอบตามหน้างานของแต่ละตำแหน่งต้องดูแลเฉพาะทางของช่างนั้นๆ

• ดำเนินการซ่อม ขัดแต่งหน้างาน ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน