CM Sales

Discipline Sales
Salary Negotiable
Job startdate

​สถานที่ทำงาน : ทั่วประเทศ

คุณสมบัติ :

•วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

•ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน ร.ด มา

•รักงานขาย และบริการ

•มีบุคลิกภาพที่ดีและมีทัศนคติที่ดีต่องานขายและงานบริการ

ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน ร.ด มา

รักงานขาย และบริการ

มีบุคลิกภาพที่ดีและมีทัศนคติที่ดีต่องานขายและงานบริการ