เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

Location Songkhla
Discipline Other
Salary 15,000 - 20,000
Job Start Date

​คุณสมบัติ :

• ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจป.วิชาชีพ

• มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

• มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมายความปลอดภัย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Ms Office ได้