Marketing Trainee (นักศึกษาฝึกงาน แผนกการตลาด)

Location Sathon
Discipline Internal
Job startdate

• นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือผ่านการฝึกงานมาก่อน
• ช่วยส่งเสริมการทำงานด้านการตลาดและกิจกรรมการตลาดของแผนกที่จัดขึ้น
• มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาและสามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบ
• มีความสามารถในการบริหารการทำงานได้หลากหลาย
• มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี