PC Activity Team

Location Bangkok
Discipline Sales
Salary 12,000-15,000++
Job startdate

​สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล

งานที่ได้รับมอบหมาย :

• ผลักดันยอดขาย ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านค้า

• ดูแลสต๊อก จัดเตรียมอุปกรณ์การตกแต่ง พื้นที่การขายให้ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด สามารถทำงานคนเดียวและรับแรงกดดันได้

• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานหน้าร้าน, พนักงานขายของแบรนด์อื่นๆ, ผู้จัดการร้านและส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• สังเกตการณ์และรายงานข้อมูลของคู่แข่ง เช่น Promotion, Pricing, Specification ได้