พนักงานบริการหน้าลาน (Gas Station)

Discipline Customer Service
Salary 331 บาท/วัน
Job startdate

สถานที่ : ทั่วประเทศ

คุณสมบัติ :

• ดูแลและให้บริการลูกค้าและเข้ามาใช้บริการ

• ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยบริเวรพื้นที่ให้บริการ