พนักงานขายอินเทอร์เน็ต

Location Bangkok
Discipline Engineer
Salary 18,000 – 25,000
Job startdate
Consultant email kanyaluk.n@manpower.co.th

สถานที่ทำงาน : พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

คุณสมบัติ :

• วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. และปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

• อายุไม่เกิน 35 ปี

• บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานขาย สนใจเทคโนโลยี

• สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หมุนเวียนวันหยุด)

• ออกบูธนำเสนอขายผลิตภัณฑ์/บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน (AIS Fibre)

• ตลอดจนสมัครใช้บริการให้กลุ่มลูกค้าตามคอนโดมิเนียมหรือหมู่บ้าน

• วางแผนและติดตามการขายให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

• จัดทำสรุปข้อมูลการขายประจำสัปดาห์/เดือน/ปี