ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง และทั่วไป Maintenance Manager ประจำโรงพยาบาล-พิษณุโลก

Discipline
Job startdate
Consultant email nittaya.s@manpower.co.th

หน้าที่และความรับผิดชอบ

·      รับผิดชอบในการวางแผน/และควบคุมแผนงานส่วนงานบำรุงรักษาและป้องกันในสายงานUtility/Facility ภายในองค์กร (ระบบน้ำ,ลม,ไฟฟ้า,ระบบบำบัด)

·      รับผิดชอบในการวางแผนงานและจัดการทีมงานให้ปฏิบัติงานตามแผนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

·      พัฒนากระบวนการทำงานของทีมให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร

·      จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติ

·      เพศชายอายุ35ปีขึ้น

·      จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โทสาขาวิศวกรรรมอุตสาหการIndustrial Engineer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

·      มีประสบการณ์ในบริหารทีมงานระดับการเป็นหัวหน้างานขึ้นไปในสายงานด้านUtility/Facility อย่างน้อย3ปีขึ้นไป

·      มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านUtility/Facility .ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอย่างน้อย5ปีขึ้นไป

·      มีความสามารถในการใช้โปรแกรมAuto cad และSolid work ได้เป็นอย่างดี

·      มีความรู้เรื่องPDM และมีการนำมาใช้อย่างเกิดผลลัพท์ได้ชัดเจน

·      มีความรู้เรื่องMaintenance ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่และมีการนำมาใช้อย่างเกิดผลลัพท์ได้ชัดเจน

 

ประวัติบริษัท

โรงพยาบาลลูกค้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่างเปิดให้บริการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525 ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกห่างจากกรุงเทพ 377 กิโลเมตรพร้อมด้วยเทคโนโลยีการรักษาและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการส่งต่อคนไข้ไปยังโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯและจะมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ "โรงพยาบาลลูกค้าเป็นองค์กรแห่งความสุขที่ได้รับความไว้วางใจในมาตรฐานระดับสากลด้วยศักยภาพการรักษาขั้นสูงระดับตติยภูมิเป็นผู้นำด้านการแพทย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง"

 

โรงพยาบาลลูกค้าได้รับการรับรองมาตรฐฐานJCI (Joint Commission International) ในปีพ.ศ. 2555 จึงมั่นใจได้ว่าท่านและครอบครัวจะได้รับการบริการทางด้านการรักษาที่ปลอดภัยและดีที่สุด

รับรองมาตรฐาน :OHSAS 18001:2007,TIS 18001:2007,Laboratory Accreditation (LA),ISO 15189,Joint,Commission International (JCI),Good Manufacturing Practice (GMP)