ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง และทั่วไป ประจำโรงพยาบาล-พิษณุโลก

Location Phitsanulok
Discipline Engineer
Salary สามารถต่อรองได้
Job Start Date

​​คุณสมบัติ :

• จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรรมอุตสาหการ Industrial Engineer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ในบริหารทีมงาน ระดับการเป็นหัวหน้างานขึ้นไปในสายงานด้าน Utility/Facility อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

• มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้าน Utility/Facility .ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

• มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Auto cad และ Solid work ได้เป็นอย่างดี

• มีความรู้เรื่อง PDM และมีการนำมาใช้อย่างเกิดผลลัพท์ได้ชัดเจน

• มีความรู้เรื่อง Maintenance ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ และมีการนำมาใช้อย่างเกิดผลลัพท์ได้ชัดเจน